vilka fordringar kan förlora dig ditt hem

Identifiera specifika skuld du har idag som kan resultera i att förlora ditt hem är ett hårt pressade fråga, men utan tvekan om du är i en ekonomisk situation som inkluderar skulder från många olika källor då är chansen att bördan att betala av dessa skulder skulle landa dig i allvarliga problem om de få dig att hamna på efterkälken i att göra din inteckning betalningar.

Många villaägare som lider av denna allvarliga kris är att hitta lite i vägen för befrielse från regeringen, och varje dag de tvingas sälja sina hem i en sista dikade ansträngning att komma ut från under den enorma bördan av deras förvärras skulden.

Som en tumregel finansiella experter rekommenderar att din skuld exponering ska aldrig vara större än 3,5 gånger din månatliga inkomst, men många människor har dukat under till att använda kreditkort som ett sätt att jonglera sina ekonomiska bördor utan att någonsin överväga konsekvenserna av senare få läggas mer fordringar i form av höga räntor på sina redan förödande situation. Skuld forskning och utredning av finansiella analytiker har även upptäckt att en liten del av de som använder kreditkort för att avvärja skulden faktiskt gör det utan vård eller behandling för att betala av dessa skulder.

Medan det fortfarande finns många husägare vars enda utväg är att sälja sina hem som en sista lösning att återhämta sig från sin dystra situation är underhuggare fråga som fortfarande kvarstår: vad kan villaägare som fortfarande kämpar gör att återhämta sig från sin ekonomiska mardröm innan det är för sent?

Den mest praktiska lösningen är skuldkonsolidering. Det finns många resurser tillgängliga som nästan vem som helst i fara att förlora sina hem kan dra nytta av för att hjälpa skräddarsy en indrivning / konsolidering planen, och medan ingen skuld återhämtningsplan är en quick fix eller över natten lösning, många husägare och andra i svåra ekonomiska situationer har funnit lindring på kort tid.

Indrivning eller konsolidering program skiljer sig från stat till stat och är beroende av de finansiella omständigheterna för gäldenären, de flesta är icke-vinstdrivande och det finns många statliga finansierade program också. Den typiska indrivning eller konsolidering Planen består av att analysera den nuvarande ekonomiska situationen för gäldenären, hjälp att bygga en månadsbudget med återbetalningen strategi och kredit rådgivning för att hjälpa gäldenären att utveckla nya metoder för en sund ekonomisk planering och kredithantering. År 2005 den amerikanska regeringen gjorde kredit rådgivning ett krav innan ansökan om konkurs.