välja HELOC över eget kapital

En som äger ett hus finner det lättare att få lån än en som inte gör det. Man kan lätt få säkrade lån med huset som säkerhet. Dessutom säkrade lån är mycket mer prisvärd än de oprioriterade sort. De som inte har några lån för att betala bör inte ha några problem med att få säkrade lån. De som fortfarande betalar av inteckningen omgångar kan utnyttja kapitalet på deras hem för att utnyttja olika typer av andra lån. Ännu viktigare, dessa dagar, det finns ingen anledning att förlita sig helt på bostadslån eget kapital. Det finns andra krediter som man kan gå in för.

HELOC eller hem kapital kredit är ett av de alternativ som människor väljer i stället för hem kapital lån. I fallet med HELOC ger banken ett antal aktierelaterade kontroller som kan användas om och när du ska ta ett lån beroende på ens eget balans. Dessa aktier kontroller, vanligtvis tillåter oss att dra på en godkänd viss balans. Det fina med HELOC är att vi inte är skyldiga att ta en klumpsumma alla på en gång. Kontrollerna ger oss friheten att dra endast de nödvändiga mängder på den tiden.

Detta innebär också att det räntebelopp som vi betalar varje månad varierar beroende på lånebelopp som har dragits tillbaka. Dessutom, de räntor för linjer hem kapital kredit är rörlig. De varierar beroende på förändrade marknadsvillkor. Således kan du hitta dig själv betala en högre ränta en månad, och en betydligt lägre en i nästa. Men när man väljer ett lån, se till att du går med en som tar ut en lägre april övergripande. Se också till att du reda på vad locket är på intresset att långivarna tar ut. Denna räntetak skiljer mellan stater och långivare.

Således är en HELOC skiljer sig mycket från den traditionella hem kapital lån. I HELOC gör att man kan gå vidare själv varierande lånebelopp under en tidsperiod, är ett hem kapital lån belopp som erhålls vid ett enskilt tillfälle. Precis som HELOC har rörlig ränta, har ett hem kapital lån fast ränta. Denna kurs kommer inte att bli föremål för upp-och nedgångar beroende på marknadens villkor. Såvitt återbetalningstid är berörda, innebär ett hem kapital lån fasta månatliga betalningar under en viss tidsperiod. I HELOC, det finns mer flexibilitet. Sammantaget två är mycket olika, och vilken du väljer kommer att bero på dina egna specifika behov.