välja den bästa typ av inteckning

Den typ av inteckning du väljer när de investerar i fastigheter kan avgöra din totala framgång. Om du valde fel typ av inteckning du kan hamna förlora din egendom. Om du köper en fastighet och din avsikt är att hyra ut den värsta typ av inteckning du kan få för att egendom är en ARM. En ARM innebär en justerbar ränta inteckning. Med dessa inteckningar räntorna kan gå upp eller ner efter en inställd tidsperiod.

Den här gången kallas anpassningsperiod. Justeringen period kan vara från ett till fem år. Om du hyr ut en fastighet och den anpassningsperiod som kommer upp hyrorna inte kan täcka inteckning. Den bästa typen av lån du kan få om du internerade att hyra en fastighet är en fix ränta inteckning. Med en fix ränta inteckning betalningar förbli densamma under hela lånets löptid. När det gäller att vända ett hus, betyder häxa köper en fastighet med avsikt att sälja den så fort du kan för en vinst. Den bästa typen av lån du kan få för detta är en justerbar ränta inteckningar.

Med en ARM kan du välja att bara betala räntan men läggs på att huvudmannen, är häxa bra på kort sikt, men om det görs på sikt kan skicka dig till de fattiga hus. Det viktigaste när man investerar i fastigheter är att veta vad planen du har för dina fastigheter. Om du använder den information som du läser om här det kan hjälpa dig att välja den bästa inteckning för att gå tillsammans med den plan du väljer.