väga för-och nackdelar med arm bolån

När du väljer att köpa ett hus, kommer du att ställas inför det viktiga beslutet att säkra en inteckning. Ett av de alternativ som du kommer att ges vid din bank är en justerbar sats inteckning, allmänt känd som ARM inteckningar.

En ARM inteckning är precis som namnet antyder – en term inteckning med en föränderlig ränta i tidsintervall under hela lånet. Det finns flera fördelar och nackdelar med ARM inteckningar, och det är upp till dig om riskerna med en justerbar ränta inteckning är värt det, eller inte.

I vissa fall, exempelvis när räntorna är på en mycket hög punkt, är en ARM inteckning den bästa lösningen för din inteckning behov. Om räntan är på en extremt låg punkt, då en arm inteckning är inte det bästa beslutet att göra och du skulle gå till en fast ränta inteckning. Men om räntan flyter någonstans mellan låg och hög, blir beslutet mycket svårare. Risken är om räntan kommer att hamna högre i några år eller lägre, och hur det kommer att påverka de betalningar du gör.

Till stor del, kanske din egen ekonomiska situation avgöra lämpligheten av en ARM inteckning. Den största risken är att landa en hög ränta om några år att du kommer att fastna med ett eller två år tills hastigheten är över igen. Men om priserna sjunker till en låg när din ränta granskas, kan du spara tillräckligt med pengar på månatliga betalningar till tilld för en höjning under senare år.