två skäl att anlita en egen advokat för att hjälpa till med avskärmning

Även bankerna älskar advokater vars tjänster de kan köpa, antingen som statliga lagstiftare, tillsynsmyndigheter, eller advokatbyråer som kommer att ligga till domstolarna om avskärmning fall, samma långivare sällan njuta av att tala till juridiskt ombud för en husägare. Även om detta verkar lite motsägelsefullt, är det vettigt ur rovgiriga bankerna med en massa pengar som anställer jurister för att rättfärdiga sina bedrägerier.

Villaägare inför avskärmning använder typiskt sina egna advokater i två separata instanser. Den första är när låntagare försöker att försvara sig mot en avskärmning åtgärder i domstol genom att anställa en advokat för att företräda eller hjälpa dem genom processen. Det andra är, om det inte finns några andra alternativ kvar för att rädda huset, husägare beslutar att ansöka om konkurs och anlita en advokat för att hjälpa dem med detta.

I båda fallen, bankerna göra vad de kan för att avskräcka husägare från att söka upp advokat och kämpa för en realistisk lösning för att hålla sina fastigheter ur avskärmning. Långivare skulle mycket hellre låta ett hus gå in avskärmning och ta det tillbaka snabbt, att veta att de kan lita på statliga räddningsaktionerna och Federal Reserve förfalskning för att hålla dem i affärer utan att behöva hjälpa kunder.

Men framför allt när det gäller att försvara ett hem i domstol, kan husägare kunna vända på inteckning företag. Helt enkelt genom att hota att försvara rättegången, kan husägare kunna övertyga bankerna att börja förhandla om ett mer fördelaktigt inteckning modifiering eller annan lösning som kommer att fungera för låntagarna (och banker) på lång sikt.

Det finns ett antal fördelar som husägare får genom att söka juridiskt biträde under avskärmning. Först kan en advokat som är bekant med utlåning lagar brukar hitta olika lagar och förordningar banken kan ha kränkts i uppkomsten eller service av lånet. Upp dessa frågor i domstol under avskärmning rättegång kan allvarligt stjälpa processen och dra ut avskärmning i år.

Bankerna är villiga att göra nästan vad som helst för att slippa avskärmning sista år, eftersom det är hela tiden att hemmet är i rättstvister, är att det kostar banken i advokatarvoden, och de är inte att samla in betalningar på lånet. I själva verket kan denna taktik vara ett sätt för husägare och sina egna advokater att övertyga banken att erbjuda en inteckning modifiering snarare än att gå igenom med avskärmning.

När det gäller ansökan om konkurs, gjort ändringar i konkurs koden 2005 det mer tidskrävande och pappersarbete-intensivt för låntagare att fullgöra eller omorganisera sina skulder. Även om det fortfarande är mycket möjligt för villaägare att spara på egen hand, kanske de vill anlita en konkurs advokat för att hjälpa dem med processen.

Långivare, naturligtvis, som konkurs precis lika mycket som de vill husägare som försvarar sina hem i domstol. Även dessa samma långivare beroende husägare och skattebetalare att hålla hela banksystemet sig ur konkurs, de gillar inte när husägare fil att undvika utestängning. De flesta gånger, de kommer att göra allt de kan, inklusive ren lögn genom sina egna advokater, att få målet ogillas.

Detta är inte att säga, dock, är att ansökan om konkurs en bra lösning för husägare inför avskärmning. I många fall kan den rekonstruktionsplan under kapitel 13 vara mycket dyrt och kommer att leda låntagarna tillbaka i avskärmning när de missar en betalning. Även bankerna vet att konkursen kommer sannolikt att misslyckas inom ett par månader, de försöker fortfarande att få ärendet ogillas och gå direkt tillbaka till utestängning.

Det verkar mer än lite ironiskt att, med tanke på banksektorn kärleksaffär med lagen industrin, skulle bankerna vara så avskyr att arbeta med advokater som anlitats av villaägare i avskärmning. Självklart långivarna anser att lagen bör vara för dyrt för den gemensamma person och istället definieras och beslutas av dem som äger de advokater, domstolar och lagstiftare, dvs bankerna själva.