subprimelån – tänk

Den snabbast växande sektorn av bolånemarknaden är vad vi klass som specialiserade inteckningar. Specialist bolån har utvecklats för att tjäna inteckning behoven hos människor som inte passar in i den mer konventionella modellen köparen.

När det gäller egenföretagare köpare har införandet av själv-certifiering bolån gjort det mycket enklare. En redogörelse för resultatet är normalt allt som behövs, förutsatt att verksamheten har varit igång i några år. Normalt är en 25% deposition behövs och räntorna kommer att vara något högre än vanligt. Detta är bara ett exempel på en specialiserad produktion.

En annan typ av inteckning, vilket orsakar oro till rådgivningskontor (CAB), är utformad för att tillgodose behoven hos personer med en dålig kredit rekord. Det är känt som en sub-prime lån, eller ibland kallas en kredit reparation inteckning.

Otroligt, det finns över 4.000 olika versioner av denna produkt på marknaden. Det finns rörliga, fasta och diskonteringsräntor. De inteckningar är extremt komplexa, högre avgifter tenderar att tas ut, är det belopp som lånats ut jämfört med värdet troligen lägre och räntorna högre än i resten av bolånemarknaden.

Den sub-prime lån har varierande nivåer. För en blivande köpare som har missat ett par återbetalningar av lån i deras förflutna, är det troligt att en “lätt” eller nära prime version skulle erbjudas. Om samma person hade en dålig kreditvärdighet, domar länsrätten mot dem eller var ett urladdat konkurs, då de skulle ha en “tyngre” eller sub prime typ av inteckning som erbjuds.

Beroende på resultatet av kreditbetyget, kan det finnas ett intresse laddning på mer än 3% ovanpå den genomsnittliga standard rörlig ränta inteckning. Det finns ett stort gap mellan sub-prime och nära-prime. En annan hake är att kostnaden för avgiften för inrättandet av lånet. Vanligen finns det en avgift på 2 till 2,5% av lånet.

Oron för CAB avser indikation på att bolåneinstitut som specialiserat sig på subprime-lån ger sociala bostäder hyresgäster uppmuntran att köpa sina hem med inteckningar som de helt enkelt inte har råd.

Höger-till-köp har resulterat i mer än 1,6 miljoner rådet och bostadsrättsförening hyresgäster köper sina hem sedan det infördes 1980. Det är tänkt att nyligen uppsving i sub-prime marknaden har inneburit att erbjudanden om lån görs för att mer riskfyllda kunder.

Hyresgästerna är berättigade till en höger-till-köpa affären få en rabatt på värdet av deras egendom. Detta varierar från £ 16.000 till £ 38.000, beroende på område. De leverantörer av subprimelån verkar övertyga köparna att förlänga sina lån och kombinera kortfristiga skulder. Detta, i kombination med de avgifter och högre räntor, snabbt eroderar vad vinsten skulle ha uppnåtts genom rabatten. Många av de kunder som vänder sig till CAB med inteckning efterskott är i trubbel direkt på grund av denna situation. De riskerar att, oförmögen att hänga sina återbetalningar, kommer de att bli hemlösa och kommer också därför att förlora sin rätt till köp positionen.

Det har skett en minskning av antalet försäljningar av höger till köpa fastigheter i de senaste åren. Den Housing Act från 2004 kom i vissa strängare regler och restriktioner, tillsammans med minskade rabatter, särskilt i områden med högre huspriser och högre hemlöshet.

I september 2005 fanns en rapport från Financial Services Association, som uttryckte oro över vad kontroller användes för att kontrollera låntagarens lämplighet för dessa inteckningar och ifrågasatte de råd som ges av vissa mäklare. En ytterligare undersökning till detta planeras.

Förresten, kommer första gången köpare utan kredit rekord kämpar för att få konventionella bolån med konkurrenskraftiga räntor. En historia av skuld, återbetalas omgående, kommer att stå dig mycket bättre till pass när det är dags för en inteckning, än ingen skuld alls!