stoppa avskärmning med regeringens hjälp

Fastighetssektorn av marknaden var blomstrande fram till 2006. Sedan kom den stora vågen av subprime-krisen som uppslukade hela USA år 2007 och är fortfarande inte visar några tecken på vikande. Bushadministrationen hade formulerat några felaktiga planer som inte kunde ge mycket lättnad för gäldenärerna inför utmätningar. Den senaste i den långa listan av federala program lån modifiering är den mycket omskrivna Obama avskärmning förebyggande plan. Här är några grundläggande funktioner i denna lovande satsning.

Denna regering Planen syftar till att minska den skyhöga graden av utmätningar genom att förespråka en politik för att förhindra anfall av bostäder. De olika klausuler syftar till att uppmuntra banker och långivare att välja inteckning ändringar snarare än utmätningar, om låntagaren inte kan klara av de månatliga betalningar.

Bankerna är skyldiga att ändra räntorna på lånet till en lägre nivå och därefter öka den totala tidsperioden för lånet. Detta skulle lätta bördan för de månatliga betalningar och hålla kontanter flyter. Även de rörliga ränta inteckning lån ska ersättas med de fasta permanenta ränta för att minska riskerna för inblandade fluktuationer. Gränsen för sänkning av räntan är dock fast inställd på 2 procent och även om sedan den önskade mängden av de månatliga betalningarna inte uppnås, då termen kan förlängas till högst 40 år.