stanna i ditt hem samtidigt som man försöker modifiering

President Obama sätta en hemma plan lån ändring i processen, men det verkar vara att placera några ogynnsamma restriktioner för vem som kan kvalificera sig. Ovanpå behandlar utsikterna för avskärmning, är den stress multipliceras med de stränga kraven i kvalificera för en ändring. Många, trots att sätta sina ankor i rad, ändå förlorade sina hem.

goading långivarna

Regeringen erbjöd incitament för olika finansiella institutioner för att uppmuntra dem att hjälpa låntagare, insvept i utestängande förfarande, för att hålla sina hem. Många av långivarna inte samtycka med regeringarna planen och var även ovilliga att erbjuda någon typ av stöd. Långivarna inte uppskattar de riskfaktorer att bevilja ytterligare krediter till långivare som redan var i trubbel.

kongress försöker

Sedan den amerikanska kongressen kom in i handlingen och gjorde ett dekret om att det skulle bli ändringar i förändringsprocessen. Men, stal den oavgjorda sjukvårdlagstiftningen all åska och ändringarna av inteckning modifiering program var mycket långsamt i kommande omkring.

husägare sakta sjunkande

Samtidigt som kongressen och Obama-administrationen försökte räkna ut vilka ändringar var nödvändiga för att planen arbete, var husägare kämpar för att hålla huvudet ovanför vattenytan. Snart insåg vissa husägare att flera drag som kan vidtas för att framgångsrikt förebygga avskärmning processen. Hur länge dessa manövrer skulle försena processen kom att bero på ett antal faktorer.

metoder för att avvärja avskärmning

För att fördröja avskärmning, kan husägare antar dessa strategier:

umbäranden bokstäver

Villaägare bör skicka umbäranden brev till inteckning innehavare beskriver orsakerna till förfaller i månatliga betalningar. Det är viktigt att inkludera några omständigheter som har påverkat husägare såsom arbetslöshet, makens död, katastrofala medicinska skäl, etc. Varje sak specifikt att skapa en ekonomisk svårighet vilket uteslöt möte månatliga skyldigheter.

förhör

Husägare bör lämna in en ansökan med avskärmning domstolsväsendet så att de kan göra tvisten och umbäranden en del av allmän handling. Vid denna punkt, kan andra faktorer komma i fråga för att försena förfarandet.

dokumentation

Villaägare bör ta en fin tand kam till alla dokument. Under bostadsboomen, var långivare knuffande lånehandlingar genom den rättsliga processen med Robo-undertecknarna och robo-notarier och många lånehandlingar är full av fel. Dessa kan användas för att höja sanna ägarfrågor.

tvister fördröjning betalningar

Även om det tar lite flink hantering, kan alla dessa processer vinna tid för låntagaren att få sin ekonomiska situation i ordning. Också, medan dessa förfaranden genomförs, kan betalningar på inteckning eventuellt försenas, minimeras, eller sätta in på ett spärrat konto. Detta kan hjälpa till att lindra en del av det ekonomiska trycket på hemmet köparen.

avskärmning är en juridisk process

Husägare skulle väl tjäna sig veta så mycket om avskärmning lagar i sina respektive stater. De kunde realistiskt gå igenom de rättsliga kraven själva. En advokat kan hjälpa, men en intrepid husägare kan nog göra också. Dessutom skulle det spara låntagaren mycket pengar.

var försiktig

Om en belägrad husägare tog sig tid att få en viss kunskap, det finns rättsliga möjligheter de skulle behöva för att fördröja avskärmning samtidigt ge sig själva några ekonomiska lättnader. Även om han eller hon är arbetslös utan någon betydande intäkter. Att vara försiktig och veta lagen hjälper oerhört.