sheriff försäljning avskärmning – använd ditt eget kapital för att besegra eller försena det

Ett av klagomålen från många husägare som kämpar avskärmning men vars egenskaper har betydande kapital är att deras egendom auktioneras för långt mindre än dess verkliga värde vid sheriff försäljning. I de flesta fall, det finns ingen annan part budgivning på fastigheten utöver den ursprungliga långivaren, och inteckning företaget bara bjuder tillräckligt för att täcka resterande belopp på inteckning eller dåd av förtroende. För villaägare i denna situation, men kan det vara ett alternativ.

Domstolar i det förflutna har slagit fast att, eftersom avskärmning är en sådan hård botemedel till en standard av ett kontrakt, bör användningen av domstol och förverkande av egendom vara en sista utväg. Särskilt i de fall där det kan finnas tillräckligt med eget kapital för att betala av lånet i sin helhet samt ge ägarna tillbaka några pengar, sälja på den öppna marknaden kan innebära en mer rättvis lösning.

Således kan låntagare kunna ha sin avskärmning uppmanat till en rimlig tid på sig att lista och sälja sina hem. Om det finns tillräckligt med kapital för att betala av inteckningen och få någon form av vinst vid försäljning, bör avskärmning inte användas om det inte finns några potentiella köpare. Samt, öppna marknadsoperationer försäljningen inte utgör någon risk för långivarna, som ska betalas i sin helhet, om försäljningen går igenom.

Huvudfrågan som håller denna lösning tillbaka är ofta husägare själva, som inte kan använda domstolarna med samma skicklighet som långivarens advokater. De kanske inte vet hur man fil motioner att ålägga försäljning, eller inte ens svarar på någon av de juridiska pappersarbete inteckning företaget skickar dem. När låntagarna inte svarar på avskärmningen, då finns det lite domstolarna kan göra för att hjälpa dem.

Långivare har också en plikt att husägare att få högsta möjliga pris för en fastighet även vid en sheriff försäljning. Att låta ägarna att lista huset till försäljning på den öppna marknaden kan vara ett effektivt sätt att visa att banken har gjort ansträngningar för att behålla sitt kapital och undvika utestängning. Långivaren måste uppfylla sin egendom förvaltas till husägare för att få det högsta priset för en fastighet, även om statliga lagar tillåter en snabbare process.

Trots denna skyldighet, kan vissa långivare vara ovilliga att stoppa avskärmning tillräckligt länge för att sälja huset. I dessa fall kan husägare kunna lämna in konkursansökan för att dra nytta av den automatiska vistelsen och sedan lista huset på den öppna marknaden. Inlämning Område 13 kan tillåta låntagarna att gå vidare med en ordnad försäljning i syfte att likvidera egendom och undvika en sheriff försäljning.

För att sälja hemmet, dra nytta av det egna kapitalet, och stoppa en avskärmning försäljning, kan husägare besluta om att samråda med en advokat om att utverka ett föreläggande mot avskärmning auktion. Speciellt om det finns en god chans att hålla en del eget kapital, kan domstolarna inse att det finns bara mindre risk för långivaren att låta låntagarna att försöka en försäljning.