programmerade tecknande av Kanada Mortgage

Hypotekslåneinstitutens studerar ansökan bostadslån innan godkännandet. Denna process kallas underwriting och den person som utför processen är garant. En garant tar längre tid att slutföra processen. För att undvika denna tidsåtgång, införde man den programmerade underwriting processen.

Den programmerade inteckning underwriting Canada är en process, där ett datorprogram beräknar alla låneansökningar. Det finns många former av program tillgängliga för inteckning emissionsgarantier Kanada. Dessa program diagnostisera många tillrådligt saker. De arbetar på tidigare frågor såsom status krediter, deras värderingar, och historien om betalning läge. De beräknar också inkomster till skuldkvoten och tillämpningen av topplån.

De sekundära inteckning marknader spelar en viktig roll i inteckning industrin. Utifrån denna sekundära inteckning marknader, beräknar programmerade underwriting processen låneansökan för en sökande.

inteckning emissionsgarantier i kanada utfall:

När inteckning emissionsgarantier i Kanada har avslutat utvärderingsprocessen sökanden får någon av de fyra möjliga utfall. De möjliga utfallen är:

-Den inteckning godkännande: Om tillämpningen av lånet är perfekt utan fel och underwriting processen kommer ut med några frågor, erbjuder inteckning emissionsgarantier Kanada ett godkännande utlåtande.

-Den inteckning godkännande med villkor: Långivaren har ett villkorat godkännande, om emissionsgarantier slutsats begär ytterligare handlingar för att slutföra kreditbeslut. Vid vissa tidpunkter, får lånet godkännande, men med vissa villkor som tillämpas på it.The långivare ger fonden endast om villkoret är uppfyllt.

-Den suspenderade inteckning: Om det inte finns tillräckliga handlingar och om det är svårt att fatta ett beslut om godkännande eller nedgång, håller långivaren ansökan som suspenderade inteckning emissionsgarantier Canada.The sökanden att lämna relevanta dokument i tid. Efter inlämning, genomför långivaren ut vidare bearbetning. Det är möjligt att få godkännande om dokumenten är relevanta.

-Förnekandet av inteckning ansökan: Om låneansökan har fel och att informationen inte är tillräcklig, då de försäkringsgivare kommer att förneka lånet application.It är nödvändigt för låneansökan för att uppfylla minimikraven i långivaren eller den sekundära market.Some av långivarna ger sådana ansökningar för vidare emissionsgarantier innan denial.The inteckning emissionsgarantier Canada processen varierar med lenders.The låntagare kan hitta några andra godtagbara långivare på bolånemarknaden som ett alternativ.

väsentliga komponenter utvärderas:

Processen för emissionsgarantier bestämmer förmågan hos låntagare att betala tillbaka pengar baserat på den överenskomna terms.The vilja sökanden att återbetala beloppet och kompetensen hos den egendom som tagits som säkerhet spelar också en viktig roll i processen för underwriting.

Den finansiella ställningen för kunden är en viktig faktor utvärderas av underwriter.All källan till inkomsten beräknas för att säkerställa att sökanden är ekonomiskt stable.The nästa komponent utvärderas av inteckning emissionsgarantier i Kanada är möjligheten för sökanden att ligga ner maximiutgifterna takt.

Avslutningsvis gör den programmerade underwriting inteckning i Kanada process utvärderingen enkel och tillförlitlig.