professionell hjälp med skattebetalning planer

Om IRS har kontaktat dig eftersom du är skyldig pengar på din federala skatter, kanske du tror att det finns en one-size-fits-all lösning. Det är inte så, och det hjälper att veta vad möjligheterna är så att du kan hitta en som passar din situation. Då är du i en position att förhandla klokt med IRS.

Det finns många sätt din skatteskuld kan lösas. Du kan be IRS att förhandla fram en kompromiss betalning med dig. Det kallas kontor i kompromiss, och det är som alla andra skuldsituation. Det kan vara fördelaktigt att den institution som du är skyldig att få någonting snarare än ingenting, och kanske du kan även få dem att gå med på pennies på dollarn.

En annan lösning är att åberopa fattigdomen och få böterna reduceras eller elimineras. Detta kallas straff reningsutrustning. Du kanske inte inser att när du inte betalar din skatt, du är inte bara någon gång ombedd att betala dem utan också intresset och ett tungt straff. Om du kan få den tunga straffet tas bort, du är åtminstone bara hantera själva skulden och kanske intresse. När man tittar på hur många du är skyldig utan påföljder, kommer det att verka mycket mer hanterbart.

Glöm aldrig att det finns en preskriptionstid för att få inkasso. IRS kan inte be dig att motivera en skattedeklaration som är flera decennier gamla. Den har tio år från den tidpunkt då bedömningen att starta insamlingen. Om det inte fattar beslut inom denna tid, har du laglig rätt att ha din skatt förlåten.

Om detta verkligen kan fungera till din fördel är när IRS beslutar att placera ett grepp om ditt ärende. De kan märka ditt fall ha en obetalda status när de tittar på ditt konto och din ekonomi. De inser att de inte kan samla någonting från dig just nu, och avbryta åtgärder. Om de gör detta och komma förbi den tioåriga varumärket, du är skyldig inte skatten.

Om du i detta läge att ha en skatteskuld och uppmanas av IRS att lösa, är det en bra idé att se en skatt professionell för att hjälpa dig välja det bästa alternativet för dig själv som du talar med IRS.