permanentbostäder och omvänd inteckningar

Många äldre vuxna använder sig av omvänd inteckningar som ett sätt att generera lite extra intäkter under sin pensionering år. För att hantera denna typ av finansiella arrangemang, är det nödvändigt att äga en huvudsakliga bostad som fungerar som permanent hem för den enskilde eller par som ansöker om omvänd inteckning. Om du funderar på denna typ av arrangemang, här är några saker du behöver veta om sambandet mellan så omvänd inteckning och din primära bostad.

Det är viktigt att förstå exakt vad en omvänd inteckning är. Ibland kallas en livstid inteckning, är detta finansiella arrangemang i huvudsak ett lån till pensionärer som har äganderätten till huset där de bor. Långivaren köper eget kapital i fastigheten och frågor antingen en kredit, ett engångsbelopp, eller en serie av betalningar till säljaren. En omvänd inteckning återbetalas antingen genom att långivaren att säkerställa full äganderätt till fastigheten när ägaren har gått bort, eller genom försäljning av hemmet, med intäkterna från försäljningen används för att pensionera lånet. I situationer där ägaren har flyttat in i ett vårdhem eller annan vårdinrättning på permanent basis, kommer lånet förfaller och måste lösas antingen genom att avstå från handling till långivaren eller genom att betala av lånet med andra medel.

Vissa människor är förvånad över att långivarna allmänhet inte godkänna en omvänd inteckning inte egendomen inblandade är permanent bostad av ägaren. Det måste bevisas att hemmet är ockuperat av mottagarna av inteckning för den stora majoriteten av kalenderåret. Medan de äldre är fria att äga ett fritidshus eller att resa i flera månader om året, använde den egenskapen att säkra omvända inteckning måste vara deras juridiska och stadigvarande bosättning enligt sådana dokument som skatt poster, räkningar och andra juridiska dokument.

Inte alla permanentbostäder kommer kvalificera sig för en omvänd inteckning. Till exempel kan en husbil bli permanent uppehållstillstånd, men risken att bli godkänd är väldigt smal, om inte hemmet är fäst vid en permanent stiftelse och är inte förbi en viss ålder. Bostäder som för närvarande bär en kvarstad av någon typ kan eller inte kan komma ifråga för en omvänd inteckning, beroende på de särskilda omständigheter som rör en kvarstad. Under alla omständigheter måste alla anspråk på egendom, t.ex. panträtt eller befintlig inteckning pensioneras innan det finns någon chans att säkra en omvänd inteckning.

Vid beräkning av kredit eller lånebeloppet som kommer att utökas genom omvänd inteckning arrangemanget kommer långivarna titta på det aktuella marknadsvärdet av hemmet, liksom mängden eget kapital husägare har i fastigheten. Om fastigheten är för närvarande värderas mer än den låneram satt på plats av Institutionen för bostäder och stadsutveckling, allmänt känd som HUD, kommer denna faktor påverkar också mängden av inteckning erbjudandet. Det allmänna tillståndet i hemmet kommer också att beaktas, särskilt när det gäller eventuella reparationer som hemmet kräver för närvarande, såsom utbyte av gamla isoleringen eller strukturella reparationer som är nödvändiga för att garantera säkerheten för de åkande i hemmet. Om det finns en kvarstad av något slag, kommer att påverka även det totala belopp som långivaren kommer att erbjuda.

Det är viktigt att notera att betalningssätt husägare väljer kan också ha en viss inverkan på den ränta som tillämpas på lånet. Generellt medför en kredit den lägsta räntan. Ett engångsbelopp är sannolikt att bära den högsta räntan, medan en serie av månatliga betalningar ofta innebär en ränta som är något liknande de aktuella räntesatser som gäller för alla typer av inteckning.

Husägare som funderar på att ansöka om en omvänd inteckning skulle göra klokt i att bekanta sig med aktuella riktlinjer för denna typ av inteckning arrangemang. Detta omfattar att kontrollera den aktuella åldern att de åkande i hemmet måste vara för att kvalificera sig för inteckning arrangemanget, detaljerna i fråga om vilka typer av bostäder som är acceptabla, och de krav på en tydlig och fri äganderätten till fastigheten . I USA, är det nödvändigt att få information och rådgivning genom en byrå som godkänts av HUD innan de bestämmer sig för att denna typ av lån arrangemang. Detta är att se till att ägarna av fastigheten förstå vilken typ av omvänd inteckning och vad som krävs av dem i form av återbetalning av lånet.