på mina skatter, finns det en gräns för hur mycket räntekostnader som jag kan dra av

Varje år finns det en gräns för det belopp som en individ kan dra av från sina skatter som svar på den mängd räntekostnader som individen har betalat under loppet av året. I de fall som anges nedan, har den genomsnittliga begränsningen definierats. Vissa individer kommer att märka att de ytterligare begränsas. Detta sker i särskilda och individuella situationer.

För dessa människor, de särskilda begränsningar beräknas från fall till fall. Emellertid är dessa begränsningar väldefinierade för den allmänna befolkningen och de ärenden som kräver utökade begränsningar har noterats. Trots att det finns två olika typer av inteckningar som kan tas ut av enskilda personer för deras residens, båda lånen är föremål för begränsningar beträffande räntebelopp som kan dras, men beloppen skiljer sig åt i kvantitet.

Dessa två typer av lån definieras av de situationer som de är tillämpliga och har skapats av Förenta staterna federal regering för att tillåta individer lätthet i att bestämma vilken typ av inteckning eller bostadslån som de har tagit ut. Det är väldigt lätt för en individ att använda dessa definitioner för att avgöra vilken typ av inteckning som de är skuldsatta av sina finansiella institut. Först, det är den typ av lån eller inteckning som gör att en individ att köpa ett hem eller bygga en bostad på en viss plats med avsikt av ägaren att leva på uppehållstillstånd. Detta är känt som hem förvärv skulden. Den andra typen av hypotekslån är den som används av individer för att renovera eller förbättra en befintlig bostadsområde struktur. Detta kallas hem kapital lån.

Sammantaget är den ränta som en individ kan dra sina skatter när det kommer till hem förvärv skulden inte att överstiga en miljon dollar ($ 1,000,000.00), som anges av regeringen och Internal Revenue Service. Detta är den standard intresse begränsning som har förklarats för primära bostäder, samt sekundära residens. Dock är mängden reduceras för personer som är gifta och arkivering sina skatter för sig. En person som är gift, men arkivering sina skatter separat från sin make, inte kan göra anspråk på mer än en halv miljon dollar, eller fem hundra tusen dollar ($ 500,000.00).

Hem kapital lån har ett annat belopp införts som en begränsning. Huvudsakliga hem och sekundära residens får inte ha ett ränteavdrag på sina skatter som är över hundra tusen dollar ($ 100,000.00). När individer är gifta men arkivering sina skatter för sig, är beloppet minskas med hälften. Dessa specificerade individer kan inte överstiga ett avdrag på femtio tusen dollar ($ 50.000).

Även med dessa begränsningar, vissa individer måste vara medvetna om att de kan begränsas ytterligare när det kommer till den ränta som den enskilde kan göra avdrag som svar på deras hem förvärvet skuld. Detta är fallet när hemmet av en individ har ett marknadsvärde under den del av skulden som individen besitter. Detta beräknas från fall till fall och vara beroende av särskilda situationer. Gränser sätts på plats på individer lånebeloppet, arkivering status och justerad bruttoinkomst för att se till att enskilda får den lämpligt prissatta avkastning.