och nackdelar med systemen hem reversion

Tekniskt du blir en hyresgäst, om än med rätt att bo kvar i ditt hem hyresfria (eller ibland för en nominell hyra) för resten av ditt liv. Hem Återgång planer är inte equity release inteckningar och det finns inget intresse att betala, till skillnad livstid inteckningar, där även det finns inget intresse att betala räntan rullar upp.

fördelar

Inga pågående återbetalningar att göra, äganderätten företaget gör alla sina pengar när fastigheten säljs.
Du vet vid början hur stor del av ditt hem (om inte dess värde) du kommer att lämna till din familj.
Du fortsätter att dela i någon ökning av värdet på din fastighet (om du inte har sålt hela sitt värde).
Du kan ta extra förskott, beroende på hur mycket du ursprungligen tog.

nackdelar

Hemmet äganderätten företaget kommer att köpa med rabatt till det aktuella marknadsvärdet.
Den stora rabatten vid vilken äganderätten företaget vill köpa gör dessa system mindre lämpligt för personer i 60-årsåldern. Vanligtvis får du inte det fulla marknadsvärdet på den andel av den egendom som du säljer eftersom hemmet äganderätten planen företag kommer att ge dig den absoluta rätten att leva i det hyr fri för resten av ditt liv, alltså ju yngre man är desto längre det kommer att ta hem företagets återgång plan för att få sina pengar tillbaka.
Om du dör snart efter att ha tagit ut en plan, kan du faktiskt ha sålt ditt hus (eller en del av det) på billigt. Vissa system ger familjerna en rabatt om du dör inom de första åren av att registrera dig.
Återgång företag kan vara sparsmakad om de egenskaper som de tar.