när man står inför avskärmning, har långivaren framställa anmärkning

När en inteckning företag börjar utestänga på en fastighet, de flesta husägare antar bara att banken verkligen äger sina lån och kan bevisa det och ta deras hem borta. Men detta är inte alltid fallet, eftersom bankerna överlåta och sälja lån hela tiden utan ordentlig dokumentation, vilket ger låntagarna en annan försvar till utestängning.

Många fler husägare i dag än för bara några år sedan höjer försvar till avskärmning stämningar baseras på frågan om verkligt parti i ränta. Normalt är detta den part som besitter rätt det strävar efter att genomdriva. Om en långivare inte har tilldelats ett lån och inteckning korrekt, kan frågan tas upp av låntagarna.

En inteckning är sammansatt av två delar. Den första är den revers, som är låntagarnas ansvar för att betala tillbaka skulden tar ut genom en bank eller annan långivare. Den andra delen av lånet är säkerhetsintresse långivaren tar i husägare egendom, som består av inteckning eller dåd av förtroende.

I termer av en avskärmning rättegång, har domstolarna haft typiskt att långivaren eller institution som har tilldelats anmärkning och inteckning är festen i ränta. Den service företag eller förvaltare får inte räknas som riktig fest i ränta, och långivaren som tilldelades anmärkning måste bevisa att den har laglig rätt att utestänga på fastigheten.

I själva verket måste förvärvaren tilldelas både inteckning och skuldebrevet. Den skulden är den primära skyldigheten att betala, medan inteckning kontraktet utgör endast en säkerhet i fastigheten. Inte heller kan överföras utan den andra, eftersom, om långivaren inte kan visa är har ett intresse av skulden genom att ha noten som tilldelats den, är det ingen som står att utestänga på hypotekslån.

Ett antal avskärmning stämningar uppger att den utestängande långivaren har förlorat den ursprungliga anteckning eller inteckning, eller det har förstörts eller är på annat sätt försvunna. I sådana fall kan rättegången fortfarande gå framåt, så länge skuldbeloppet kan fastställas genom yttre bevis. I Mitchell Bank v. Schanke, meddelade domstolen att långivaren kan gå vidare i avskärmning utan att producera noteringen, så länge den kan bevisa den underliggande skulden som tryggas av lånehandlingar.

Villaägare kan få möjlighet att fördröja en avskärmning för en avsevärd tid genom att ta upp frågan om vem som är den verkliga parten i ränta. Med så många långivare går i konkurs eller absorberas av andra företag, och värdepapperisering av inteckning industrin under det senaste decenniet, kan det vara nästan omöjligt att se vilka företag äger en inteckning.