nackdelarna med omvänd inteckningar

En omvänd inteckning kan vara ett attraktivt alternativ för många hem-äger pensionärer som har svårt att gå ihop. Med en omvänd inteckning, kommer en senior homeowner få pengar för sina hem kapital från en långivare utan att behöva göra återbetalningar så länge de bor i sitt hem. Så med rätt omvända inteckning en senior husägare kan behålla sin levnadsstandard samtidigt som ägandet av deras hem.

Detta är naturligtvis den bild som alla omvänd inteckning företag försöker måla för presumtiva låntagare. Ändå finns det många skillnader som måste förstås mellan omvänd inteckning s och konventionella lån. Om dessa skillnader inte förstås, kan de orsaka ekonomiska problem för omvänd inteckning låntagare.

nackdelarna med omvänd inteckningar.

Den första nackdelen är den relativa kostnaden för en omvänd inteckning. Omvänd inteckningar tenderar att vara mycket dyra jämfört med en konventionell inteckning. Detta beror på de stigande-skulden karaktär omvänd inteckningar. Till exempel kan en typisk omvänd inteckning ger en husägare med en $ 300 per månad betalning med en årlig ränta om 12 procent sammanställs månatligen. Under loppet av tio år, kommer husägare att få $ 36.000 i betalningar, men kommer att tacka nästan $ 70.000 nästan dubbelt så mycket som mottagits.

Den andra nackdelen är de komplicerade och förvirrande kontrakt omvänd inteckningar, som kan ha en enorm inverkan på den totala kostnaden för en omvänd inteckning till låntagaren. Komplexiteten av avtalen tillåter ofta långivare och tredje parter involverade i att arrangera omvänd inteckningar för att inte helt avslöja lånets villkor eller avgifter. Dessa talrika andra front-end och / eller back-end avgifter kan också snabbt driva upp kostnaderna för en omvänd inteckning. Dessa avgifter kan inkludera originering avgifter, poäng, inteckning försäkringspremier, avsluta kostnader, service-, delade eget kapital och delade avgifter uppskattning.

Av alla dessa avgifter, bör den delade eget kapital och delade avgifter uppskattning bör undvikas, eftersom de kan snabbt höja kostnaden för hypotekslån utan att ge några fördelar för låntagarna. Som ett exempel kan en gemensam uppskattning avgift ger en långivare en automatisk 50% av skillnaden mellan det aktuella värdet på hemmet när lånet är undertecknat och det uppskattade värdet på hemmet när lånet avslutas. Vad gör de avgifter orättvisa är avgifterna har något samband med det belopp som är lånat.

Den tredje nackdelen är omvänd avbetalning kan påverka rätten till ålderspension, Medicaid, eller kompletterande social trygghet inkomst. Senior: s kanske inte ens inser detta problem förrän de redan har sina omvänd inteckning, och först då de får veta att detta kan ha motsatt effekt på en äldre finansierar sedan vad de försöker åstadkomma i första hand genom att ta ut den omvända inteckning.

En annan nackdel är att omvänd inteckningar minska värdet av en ledande s tillgångar och egendom. Detta kommer att påverka storleken på arvet emot av låntagarens arvingar.

Hur kan man undvika dessa risker

Det bästa sättet för en pensionär att undvika dessa risker är att vara försiktig när man väljer en långivare, genom att erhålla anbud från tre separata långivare. De bör ta dessa kontrakt till en omvänd inteckning rådgivare för utvärdering. Detta ger dem möjlighet att korrekt bedöma de tre kontrakt innan man beslutar om bästa för deras situation.