med konkurs för att bota en inteckning standard

Den konkurslag ger husägare inför avskärmning rätten att bota standard som helst fram tills avskärmning försäljning är klar. Nyckelordet här är “process” och delstatlig lagstiftning avgör vad processen är för ett giltigt auktion eller sheriff försäljning. Tills detta har slutförts, kan husägare som filen konkurs använder de federala lagarna för ytterligare en chans att rädda sitt hem och bota standard.

Den konkurslag sig inte ens bestämma när ett hus betraktas som “säljs” vid tillämpningen av ett giltigt avskärmning försäljning. Detta innebär att statens avskärmning lagar kommer sannolikt att användas i fall där låntagare försöker att betala av ett lån genom konkurs, även efter en sheriff försäljning. En annan aspekt som arbetar till förmån för villaägare är att många stater kräver en auktion som skall bekräftas innan den är giltig.

Detta innebär att villaägare som försätts i konkurs har rättigheter under avskärmning processen som tryggas åtminstone genom försäljning av fastigheten. Dessa rättigheter kan garanteras för ännu längre än så, beroende på hur bekräftelseprocessen av auktionen arbetar efter hemmet har sålts av domstol. Om det hade funnits en konkurs, kan långivaren inte bara kunna sälja huset och ta över genast.

Inlösenrätter kan utvidga de rättigheter låntagarna ännu längre. I stater som har en inlösen period, är låntagarna får en viss tid på sig att bota standard även efter att hemmet har auktioneras ut en förvaltare försäljning. Men för de villaägare i stater där en inlösen period inte är tillgänglig, ansökan om konkurs kan skapa en pseudo-inlösen period genom rätten att bota.

Dock kan avgöranden från statliga domstolar i denna fråga att avgöra hur länge denna extra rätt att bota varar. Vissa domstolar har slagit fast att den avskärmning försäljning är klar när ordförandeklubban faller på auktionen. I dessa fall kommer lämna in konkursansökan sträcker sig inte tid att bota standard för en betydande tidsperiod. När auktionen har genomförts, är försäljningsprocessen slutförd och rätten att bota har löpt ut

Andra domstolar har emellertid slagit fast att försäljningen inte är avslutad förrän lämpliga företag eller statlig agent har utfört en överföring gärning efter försäljningen, har inköpspriset på auktionen har betalats i sin helhet, och försäljningen har bekräftats av domstol. I dessa stater, kan husägare kunna lämna in konkursansökan och har egenskapen anges som en del av konkursboet och vände över till förvaltaren.

Om detta händer, kommer långivaren och kommunerna inte att kunna gå vidare med någon annan samling aktiviteter eller åtgärder för att överföra fastigheten. Den automatiska vistelse är i kraft, husägare har ett intresse i huset, och fastigheten är nu en del av konkursförfarandet. Om försäljningen bekräftas eller handlingen överförs efter inlämning, kan det vändas vid en senare tidpunkt som en kränkning av vistelsen.

Lämna in konkursansökan i denna situation kan leda till villaägare som har flera extra månader för att bota standard. Medan den automatiska vistelsen är i kraft, kan långivaren, nya ägare, eller lokala myndigheter utför någon åtgärd för att bekräfta försäljningen eller avlägsna låntagarna från huset. Även om ett kapitel 13 lämnas in, kommer ägarna att kunna bota standard genom en avbetalningsplan – även om deras hem såldes på auktion.

Det finns en hel lista med problem med att lämna in konkursansökan för att stoppa avskärmning, men för villaägare vars ekonomiska situation har återhämtat sig och som kan bota deras standard, kan det vara en anständig lösning. Även efter en sheriff försäljning, kan låntagarna att kunna lämna in en plan som tillåter dem att rädda hem. Ibland är bara lämna in konkursansökan tillräckligt för att avsätta en försäljning och ge ägarna mer tid och ytterligare en chans.