med hjälp av en-handling i stället för-att stoppa en avskärmning

Nyligen långivare har tagit gärningar i stället för avskärmning från husägare att lösa utmätningar. Långivaren tar bara en handling i utbyte mot förlåtande husägare sin inteckning eller dåd av förtroende lån.

Låt oss titta närmare och se konsekvenserna av denna rättshandling. Det börjar vanligtvis efter husägare har halkat efter på sina lån betalningar och överväger avskärmning, eller han redan har delgivits med ett “default meddelande”. Tiden är mot husägare eftersom långivaren kommer eller redan har börjat utestängande förfarande. Husägare håller på att bombarderas av externa informationskällor eftersom hans avskärmning har blivit en del av det offentliga register eller han får information från välmenande men okunniga människor.

Så snart husägare meddelar långivaren om sin förestående problem eller
hans lån är brottsligt, långivaren beställer en bedömning eller BPO (Broker s Pris yttrande) för att fastställa marknadsvärdet. Långivaren vet nu om han kan tjäna pengar på egendom om han tar det tillbaka på en avskärmning auktion. Långivaren beslut kommer att vara strikt ekonomiskt motiverade från denna punkt framåt. Risken för att den egendom genom avskärmning omfattar de högre juridiska kostnader, en utökad förlust av ränta på lånet, fastighetsmarknaden risk, fastighetsmäklare ® ‘provisioner, och eventuella andra öppna panträtter på fastigheten som inte kan släckas vid auktionen . Långivaren faktorer nu i minimal kostnad och kortare tid som krävs för att få hem genom att ta en handling från husägare men i stället för att fortsätta avskärmning. Om bedömningen kommer tillbaka med ett värde på 80% eller mindre av lånet resterande belopp, skulle långivaren vara oansvarigt att ta dådet och skulle fortsätta avskärmning. Den andra avgörande faktorn är om det finns andra liens mot egendom, t.ex. ett topplån eller mekanik panträtter. Ibland dessa panträtter kan vara större än den första inteckning och långivare kommer inte att acceptera egenskapen med dessa panträtter fortfarande fäst vid den.

Om långivaren accepterar att ta emot en handling i stället för avskärmning, är det inte helt över för husägare. Långivaren kommer att lägga fram en acceptans avtal som husägare måste logga samt en ny handling. Villkoren i detta avtal får föreskriva att om långivaren säljer eller överlåter fastigheten för mindre än vad som betalas på lånet (inklusive alla straffavgifter, räntor och advokatkostnader), kommer garant för lånet är skyldig långivaren denna skillnad. Denna brist belopp kan sedan ges av domstolarna som en brist dom mot lånet borgensmannen.

Så är det “handling i stället för” en idealisk lösning för en husägare i avskärmning? Inte om villkoren för godkännande avtalet frigöra borgensmannen från framtida ansvar (brist dom). Ett annat alternativ är att sälja fastigheten vid en break-even och betala tillbaka lånet då sin kredit rapport inte kommer att påverkas negativt av långivarens rapportera ett lån avskrivning som med dådet utbyte.