kreditbedömning går tillbaka till 90-talet

I början på mellersta delen av 1990-talet, hade inteckning industrin befogenhet att noggrant och effektivt utvärdera låntagarens återbetalningsförmåga.

Många tester gjordes av de tre stora kreditinstituten, Fannie Mae, Freddie Mac och Ginnie Mae, som betrodda godkännandeprocessen i samband med garant handbok för bestämning lån godkännande. Strax efter det kom ytterligare system om exempelvis automatiserad underwriting (AUS) vilket ytterligare påskyndat processen och på grund av hög efterfrågan på bolån från inteckning mäklare och långivare. I dagens värld, hade ett lån officer bara ange en blivande låntagare känslig information i motorns automatisk analys, såsom deras kredit värdering, inkomster, lånebeloppet, flytande reserver annars känd som likvida tillgångar, och jobb historia och ämnet fastighetens värde.

Den tid det tar kan variera från 15 minuter till några timmar för att äntligen få ett godkännande beroende på låneprogram begärts eller söks av den blivande låntagaren. Om ditt lån ständigt blir ett förnekande från AUS, är det inte över på något sätt. En levande person kommer att hantera det genom manuell bearbetning eller emissionsgarantier filen. Under vissa omständigheter, kan inte allt vara automatisk.

Nu en uppmaning till handling sker och processorn eller garant berättar lånehandläggare vad som är nödvändigt för att få sina lån godkänt. Låntagaren kan saknas en revolverande kredit konto. Kanske de kan använda alternativa krediter såsom en elräkning. Kanske låntagaren har andra konton som inte visar upp i rapporten kredit, men de har hållit en historia av dessa betalningar att validera deras kreditvärdighet. Vi talar om räkningar såsom pågående medicinsk betalningar, mobiltelefon, landskapsarkitektur eller entreprenör räkningar och räkningar kabel som har betalats aktuell för två år. Dessa skulle betraktas som icke-traditionella krediter konton, men inte hjälper när det är manuellt garanterad.

Det finns alla typer av nyanser som kan förändra ett lån förnekande till ett godkännande. Dessa alternativa metoder är inte nödvändigtvis dåligt eller vad som orsakat en bostadskrisen. Det är mer så på axlarna av låntagarna och liten andel lån konsulter, typiskt olicensierade, som gör allt för att stänga ett lån. I varje fall låt oss säga
Lånet officer berättar hans klient vad de behöver för att få godkänt och “presto” du är godkänd. Det är inte bara lån officer och garant, många prefekter signera dessa erbjudanden.

Anledningen mest typiska ser att en fil fram till oss för manuell emissionsgarantier är för eventuella fel rapporteras på låntagarens kredit rapport som en samling, domar, etc. Dessa fel kan inte ens vara deras särskilt så om de har ett vanligt namn som “John Smith “. Credit insamling byråer gå efter den skyldige ändå de kan, även om det av misstag läggs på en annan John Smiths historia. Tyvärr, måste du bevisa att det är i själva verket inte är din och bördan läggs också på inkassobyrå så människor överallt inte behöver ha att göra med skrupelfria företag. Allt som allt, som ni kan se finns det giltiga metoder för att få dig in i ett hem Kanske var de metoder i mitten av 1990-talet bäst när alternativa kredit är inte en ersättning.