kan konkurs stoppa avskärmning kritiskt viktiga tips som hjälper dig.

Första saker först … en introduktion. Du ser, händer avskärmning när du misslyckas med att göra upp betalningarna för de pengar du är skyldig till ett kreditföretag. Det är en juridisk process där, efter att ha lagt upp de gärningar till ditt hem eller egendom för att låna pengar, förlorar du dina rättigheter till den intecknade egendomen eftersom du fallerat att leva upp till villkoren i låneavtalet.

Tills detta händer du faktiskt behålla besittning av hem, och det ser ut som om du faktiskt äger den, men det ögonblick du bryter mot lånevillkoren och misslyckas med att uppfylla andra skyldigheter som anges i borgen eller inteckning, är avskärmning påverkas av din långivare, vilket är antingen en bank eller en inteckning företag.

För att åstadkomma en avskärmning, har långivaren vanligtvis att vända sig till domstol för myndigheten att sälja hemmet under kraften du har sänts till dem i dina lånevillkor. De använder sedan pengarna från försäljningen av ditt hem för att gälla alla skulder på ditt hem och de betalningar till dem. Detta kan ta en enda dag om kredit företaget kan dra tillräckligt många strängar att göra det snabbt, men processen ofta tar veckor att behandla.

Om du ska stoppa detta förfarande, du kommer att behöva göra det innan ansökan görs, och om du inte kan göra det, hade du bättre kunna dra en försvarbar kanin ur hatten före den dag då härskande görs.

Det finns en hel stoppa avskärmning alternativ du kan utforska för att kunna hålla fast vid ditt hem, och konkurs är en av dem. Ofta är detta alternativ sparas för en sista utväg när allt annat har misslyckats, och med goda skäl också. Det kan göras speciellt i en svår process eftersom ofta, är slutprodukten av det som man får gå ifrån hela röran utan att betala vad du är skyldig till långivaren.

Så, ja, kan konkurs stoppa avskärmning, men innan du gör något, är det bäst att tala med din advokat om den bästa vägen framåt.