jämför flexibla inteckningar – uppgift förenklat

Denna artikel är ett försök att hjälpa de många brittiska husköpare som ständigt kämpar med uppgiften att jämföra flexibla inteckningar. Detta är tack vare några av de leverantörer inteckning tjänsteleverantörer i Storbritannien, som använder komplicerade inteckning termer för att illustrera olika punkter, vilket lämnar naiva låntagare förvirrade och ibland vilseledande. Därför, om du har varit oförmögna att förstå detaljerna i en inteckning affär och är fortfarande ockuperat med uppdraget att jämföra flexibla inteckningar, läsa på och öppna dörrarna till den flexibla inteckning mysterium.

om en flexibel inteckning

En flexibel inteckning är ett koncept som gjorde sin väg till den brittiska inteckning sektorn under 1995. Dessförinnan var konceptet ganska populärt i Australian bolånemarknaden och är även kallad den australiska Mortgage. Eftersom induktion, har en flexibel inteckning som begrepp fått en sondering reaktion, utan någon bestämd beskydd. Men trots detta, har schemat försvinner inte, utan det rådde och etablerat sina rötter djupt in i bolånemarknaden. Denna inteckning prestanda kan förstås bättre, i samklang med inteckning villkor.

Flexibla inteckningar avser inteckning erbjudanden där, har bostad betydande avancerad flexibilitet att återbetala. I detta paket, det finns inga fasta räntekostnader och det finns också fördelen att UNDERBETALA, betalar för mycket eller njut av avlånga betalning raster. Dessa maklig funktioner, jämfört med fast bostadsränta planen, kan verka som den idealiska inteckning konto, men en försiktig strategi behövs på grund av två viktiga negativa aspekter. Den första negativa aspekten är att flexibiliteten kommer med en hög avgift schema, speciellt i fallet med regelbundna underpayments och raster betalning. Den andra negativa aspekten är den definitiva kravet på utmärkt finansiell kontroll för denna inteckning konto för att arbeta effektivt.

Därför, om du försöker jämföra flexibla inteckningar, först vara klart medvetna om de ovan nämnda klausuler. Om det finns några tvivel om något av de två, föreslås det att jämförelsen utvidgas till att omfatta alla fasta inteckning erbjudanden, eftersom de senare skulle erbjuda stabilitet i en lätt att följa mönstret.

Kravet

Om du är definitivt klart om lämpligheten av en flexibel inteckning med hänvisning till dina personliga förhållanden, då utövandet av jämföra flexibla bolån bör börja med att skapa en ingång katalog som listar sådana poster som lån till värde siffra.

Uppgiften inleds med utvärdering av fastigheten. Den beräknade fastighetsvärdet hjälper härleda lån till värde siffra, utan vilken jämförelsen är inte möjlig. Som framgår förhållandet kräver också en annan siffra, dvs lånet, vilket motsvarar den andra posten i listan. Efter dessa två värden, bör nästa beräkning vara med avseende på resultat och utformning av en personlig circumstantial diagram. Detta diagram bör förtydliga bästa möjliga definitionen av dina upplevda behov under inteckning perioden, vilket hjälper dig att räkna ut den slutliga räntekostnadsindexet, med hänsyn behövs underpayments, överbetalningar eller helgdagar betalning. En annan viktig post i listan, medan du jämför flexibla inteckningar, avser tillämplig ränta typ. Räntan kan vara flexibel, fast, capped, varierad och BoE (Bank of England) ränta baserad. Och sedan finns det särskilda deal termer, till exempel några inteckningar kunde låta pengar tillbaka och mer.

Med denna lista klar kan du antingen mata in data i en online-kalkylator / jämförelse diagram, eller hänvisa till en professionell mäklare. Det senare rekommenderas, som en inteckning är ett mycket viktigt begrepp, med allvarlig inverkan på den övergripande livsstilen, vilket kräver noggrann kontroll. Dessutom skulle den professionell mäklare beakta alla relevanta personliga omständigheter innan de skulle jämföra flexibla inteckningar med dig.