jakten på de bästa kommersiella bolåneräntor

Även kontor och fabriker är viktigt för alla företag, köp eller uppförande av dessa lokaler kommer att avleda den ständigt viktiga kapital från ordinarie kostnader i näringsverksamhet. Om du funderar på att förlänga hyrestiden för din fastighet och sedan vänta. Uthyrning av hyrda fastigheter sätta en betydligt högre kostnad på verksamheten. Även efter år av att betala hyran, fortsätter du att vara hyrestagaren. I denna artikel, har författaren försökt att visa hur kommersiella inteckningar erbjuder en medelväg.

Medan företagaren blir en fastighetsägare med hjälp av kommersiella inteckningar, kommer summan att han måste förbruka varje månad eller kvartal vara lika eller ibland mindre än vad som erbjuds på hyresavtalet, tack vare de låga kommersiella bolåneräntor.

De som är förtrogen med bolån kommer inte hitta kommersiella inteckningar mycket olika. Den enda skillnaden ligger i det faktum att kommersiella inteckningar är utformade för affärsresenärer. Numera är företag gör lätt användning av kommersiella inteckningar för att inte bara köpa egendom, men även ordna finansiering till andra affärsändamål.

Kommersiella bolåneräntor kan generellt ske på två sätt. Den första är när marknadskrafterna får fria händer, och den kommersiella inteckning lockar intresse på den kommersiella bolåneräntan som råder på marknaden vid den tidpunkten. Även denna metod har använts konventionellt, är den vanliga upp-och nedgångar i figuren ses som en nackdel. Den andra formen av kommersiella bolåneräntan är resultatet av denna nackdel. I denna metod är den kommersiella bolåneräntan låst till en skattesats för en viss period eller under hela livet i inteckning. Hålla kommersiella bolåneräntan låst under en viss period kan kosta låntagaren några extra poäng eller avgifter för låset perioden. Avgifterna kommer att välkomna så länge det försäkrar mot stigande kommersiella bolåneräntor.

En punkt som ytterligare går till förmån för kommersiella inteckning är att den ränta som betalas är avdragsgill. Dessutom är alla likvid från de kommersiella inteckningar inte ingår vid beräkning av skattepliktig inkomst. Ändå innan du försäkra er om det faktum, kommer det vara säkert att ge med en skatterådgivare om de ändamål för vilka intäkterna har använts kommit under behörighet för affärsändamål enligt kommersiella inteckningar.

Liksom i alla inteckning, har långivaren en panträtt i fastigheten av entreprenören att han byter för kommersiell inteckning. Denna panträtt skall utövas endast i händelse av utebliven betalning av det förfallna beloppet. I alla andra fall får låna företaget äganderätten tillbaka efter den sista av månatliga återbetalningar har gjorts. Objekt som ställts som säkerhet inkräktar inte på företagets rätt att fortsätta sin verksamhet i fastigheten.

Ränteskillnadsersättning är ett minne blott nu. Många långivare som används för att införa denna klausul i syfte att förhindra att låntagare från att byta över till andra bolåneinstitut genom refinansiering kommersiella inteckningar. Den förtida inlösen avgift brukade vara antingen för hela terminen eller för ett visst antal år. Tanken var att kompensera långivaren för kommersiella bolåneräntan som han förlorade genom förtida avveckling. Redan i dag, skulle vissa långivare har denna klausul ingår i finstilta. Det kommer att vara klokt att noga läsa för detta och flera andra klausuler som kan utlösa problem i framtiden. Den förtida inlösen avgiften kan sänkas genom en korrekt förhandling.

Långivare kommer att rekommendera en annan metod att använda kommersiella inteckningar, när syftet är annorlunda än att köpa egendom i affärsverksamhet. Refinansiering en befintlig inteckning och med det belopp som behövs av företaget i den nya kommersiella inteckning är en av metoderna. I en lika populär metod, skulle långivaren öppna en kredit till förmån för näringsidkare. Det belopp som krediteras är skillnaden mellan det aktuella marknadsvärdet på egendom i affärsverksamhet och det obetalda beloppet över den kommersiella inteckning.

Jämfört med processen att söka och besluta flera frågor inblandade i en kommersiell inteckning, är ansökningsprocessen enkel. Det kommer inte att kräva mer än en minut att fylla i detaljerna i inteckning på ansökningsblanketten anges i lånet leverantörer hemsida, som nästan varje bank och finansinstitut har nuförtiden. Online bearbetning av kommersiella inteckningar har lagt till den hastighet med vilken dessa är godkända.