inteckningar. huspriser – tegel och murbruk eller kvarnsten

Huspriserna har stigit stadigt under en längre tid, och denna situation har drivits av låga räntor. Varningssignaler bör ses av de köpare som har investerat alltför mycket och som kan få problem (och även utmätning) om det finns ett skattesatser “korrigering”.

Försäljning och priser som inte, på ytan, visar några tecken på att falla tillbaka, men stigande arbetslöshet och den resulterande nedgången i efterfrågan kan vara en markör för framtida trender. Om räntorna ökar, kan den som har lånat till gränsen finner att återbetalningarna blir en kvarnsten. Samtidigt ett negativt eget kapital situation, där värdet av huset överskrids av skuldens storlek, skulle diktera mot nedskärningar som en väg ut ur problemet.

Huspriserna ökar i en mycket jämn takt som efterfrågan ger en mycket lönsam marknad för utvecklare och fastighetsmäklare. Homes prissatta långt över genomsnittet är i centrum för de höjningar, men de tenderar att dra andra fastighetspriser tillsammans med dem.

Detta skapar större svårigheter för första gången köpare, vilket har resulterat i relativt stabila priser för starter bostäder i vissa områden. Det är då en effekt högre upp i kedjan där de som vill “flytta upp” stegen har svårigheter att sälja sin egendom.

Trots prognoser från ekonomi konsulter Capital Economics of priserna sjönk med 5% under 2006, finns det inga tecken på detta ännu. Denna prognos kan dock vara graffiti på väggen, att ignoreras på egen risk.

Även om priserna har fortsatt att kraftigt framåt på de flesta områden, med Halifax Building Society förutsäga priserna tre gånger högre än prognosen för 2006 höjs röster manar till försiktighet.

Mortgage stiger på cirka 0,25% bedöms av Rådet för hypotekslångivare för den närmaste framtiden, även om saker och ting skulle kunna förbättras i ett par år. Det är dock ett oklokt man som lägger alltför stor tilltro i långsiktiga prognoser, särskilt i en situation med så många varianter som kan ha en effekt.

Kortsiktiga prognoser är till sin natur en lite mer tillförlitlig men kan ändå kräva en måttlig nypa salt. Ekonom Jim Cunningham av CML förväntar sig en fortsatt kraftig hus marknaden, men tillägger ryttaren att räntorna kommer att ha en stor betydelse för resultatet. Med hänsyn till ovan nämnda potentiella ökningen bolåneräntan kan husförsäljning fortsätter att öka, men betydligt mer blygsamt än nyligen.

Med dystra prognoser som denna sänds följer att långivare tittar sin verksamhet mer noggrant, och kommer sannolikt att vara lite mer försiktig om storleken på lånet som de kommer att överväga.

En annan intressant faktor är införandet av förpackningar hem förbättring, vilket kommer att lägga kostnaderna och eventuellt förseningar för säljare, och kan resultera i ett “blip” på marknaden om antalet hus finns bör falla som en följd. Som nämndes ovan finns det många varianter som kan påverka marknaden!

Inget av ovanstående bör tas som tyder på att alla ska sitta tight och vänta på bättre villkor. Om du vill gå in på marknaden med ditt hus så gör det, men i en något mindre avslappnat sätt än kunde ha varit fallet förra året. Stora skulder är ett bekymmer när som helst, och en räntehöjning skulle kunna pressa marknaden när köpare möter inteckningar som blir allt dyrare.

“Tegel och murbruk” har alltid varit en någorlunda säker investering på lång sikt, men på kort sikt fluktuationer kan göra livet klart obehagligt för investerare. Den romerska ordspråket “Caveatemptor” (låt köparen akta) visar att även i de fjärran dagar, kunde Hadrian ha haft problem att finansiera sin vägg.