inteckning tjänster

Ytterst är misstag som gjorts av företagen, under lånets stängning process eller överföring processen och lösa dessa frågor är viktiga eftersom de påverkar ekonomin för låntagaren. Låntagare görs medvetna vid stängning, hur mycket pengar kommer att fördelas för sina skatteinbetalningar, ett depositionsavtal insättning, och deras mängder betalning. Tyvärr är det upp till de företag som får sin verksamhet att noggrant samla in medel och tillämpa dem på rätt sätt. När detta inte sker är det ett problem för låntagaren.

Det största ledande problemet erkänns i denna process är Escrow avvikelser. Vid stängning, är en uppskattning beräknad utifrån fastighetsvärde för skatter och det belopp som skall vara försäkrade för att skydda låntagaren för Hazard Insurance. Medlen beräknas och delas in i tolv betalningar, som är noterade på Escrow Disclosure Statement. Detta dokument skall ses vid stängning med låntagaren och kräver en underskrift att de erkänner detaljerna. Dessutom, en Uniform Settlement Statement annars kallas HUD-1 eller HUD-1 A är ett obligatoriskt dokument som ska lämnas till låntagaren. Detta ger alla kostnader involverade i den avslutande processen, från ansökan, betalade avgifter utanför stängning eller POC, och redovisning för uppbörd Escrow Reserver från låntagaren.

Det spärrade Reserver samlats vid stängning är de belopp som anses kunna användas för att inrätta ett spärrat konto för låntagaren. Om dessa beräkningar är felaktiga, kan ett överskott eller brist samlas och Escrow konto kan ha problem från första dagen.