inteckning refinansiera – vilket inte är rätt tidpunkt att refinansiera

Det är känt att alla av oss vet när du ska gå för en inteckning refinansiera men det finns vissa situationer som vi måste ta hand. Dessa situationer förklaras i detalj i nedanstående stycken.

Situationer, när refinansiering inte vettigt?

• När din egendom värde har gått ned: Denna situation kan uppstå, när marknadsförhållandena är nere. Detta är inte rätt tidpunkt att refinansiera eftersom refinansiera belopp som du får som lån kommer att vara mindre än det nuvarande lånebeloppet som du har i handen.

• När din tid för återbetalning är lång: Om du betala av dina nuvarande lån, säger i ungefär 30 år nu. Återigen, ta dig ett lån med inteckning refinansiering för 30-års perioder, det kommer inte att vara meningsfullt, och det är inte det bästa alternativet också.

• När alla dina egna kapitalet har använts: Om du redan har använt ca 90% av ditt eget hemma då, är det inte rätt tid för att få ett nytt lån. De refinansiering företagen kommer inte att ge dig en låg ränta i ett sådant fall. Du kommer att få en ränta som är högre.

• När du har bara några dagar att återbetala nuvarande lån: Om du är i en situation som denna, då kan du gå för lite extra pengar lån på ditt kreditkort än att få ett långfristigt lån. Om du får ett långsiktigt lång tid att betala ner den nuvarande då du kommer att förlora pengar genom att betala räntorna för en mycket lång tid.

Inteckning refinansiering är vettigt bara när man har rätt skäl och en del eget kapital.