inteckning rättstvister mot horisonten bank

Horizon Bank är en av de många långivare som krävs för närvarande deltar i president Obamas Home Affordable Ändring Plan. Som deltagare i planen, är långivaren rätt att få incitament från den federala regeringen till ändring av bostadslån. Även med dessa incitament, dock vägrar långivaren fortfarande ändra lån på en regelbunden basis. Även om det kan bara förvänta sig att vissa ändringsförfrågan kommer att avvisas med tiden, fortsätter långivaren att neka förfrågningar lån modifiering för låntagare som känner att de förtjänar en modifiering och som uppfyller alla de krav som fastställs av den federala regeringen.

När en person känner att de orättvist har nekats för ett lån modifiering plan erbjuds av Horizon Bank, har låntagaren vissa åtgärder de kan vidta mot långivaren. Genom en process som kallas inteckning rättstvister, kan låntagaren ta sina långivare till domstol i ett försök att tvinga Horizon banken att ändra sina lån. Medan fallet är i rättstvister, är att innan någon dom har levererats, skulle Horizon Bank åläggas att upphöra med alla avskärmning försök och får inte försöka samla in månatliga inteckning betalningar från låntagaren.

Även om det är fullt möjligt och lagligt för en låntagare att företräda sig själva i en rättstvist, är detta aldrig rekommenderas. En person som helt enkelt har för mycket ridning på resultatet av ett domstolsbeslut för att tillåta amatör misstag att vara orsaken till deras undergång. När en låntagare kämpar Horizon banken att hålla sitt hem, bör en professionell användas för att representera låntagaren. Horizon Bank har utan tvekan investerat hundratusentals dollar under åren för att se till att deras juridiska team är top notch, och det kommer förmodligen att bli en juridisk lag som skulle slita låntagarens ärendet till strimlor utan hjälp av en advokat för att skapa lika fält.
Beroende på beslut av domstol, kan låntagaren att kunna undvika utestängning, vinn ett lån modifiering, och tillåtas att ha en del av sin skuld från inteckning förlåtelse avgifter.

Mortgage rättstvister skulle inte behövas om långivare som Horizon banken kunde ge var och en av sina låntagare den uppmärksamhet de förtjänar, men de helt enkelt inte kan. Många låntagare som nekas ett lån modifiering klagar över att deras långivare erbjuds lite eller ingen hjälp innan förnekelse och i huvudsak skyller sina långivare för att inte vara mer proaktiv. Skräckhistorier från vissa låntagare inkluderar berättelser om förlorade dokument, avbrutna samtal och oförskämd kund agenter service. Dessa är alla faktorer som ligger utanför låntagarens kontroll, men ändå påverkar låntagaren på ett stort sätt. Om några låntagare hos Horizon Bank kan relatera till dessa skräckhistorier och har nekats för ett lån modifiering, är chansen att inteckning tvister skulle vara till någon nytta för låntagaren.

Som alltid bör låntagare rådgöra med en lokal avskärmning advokat innan något beslut fattas om en fråga lika viktig som deras ursprungliga inteckning kontrakt. En advokat kommer att kunna granska fakta i ett mål att se till att en fast fallet ens existerar.