inteckning novation

Vad är inteckning novation?

Mortgage novation är en rättslig process genom vilken en person med ett hypotekslån kan överföra detta lån till en annan person som släpper det ursprungliga lånet innehavaren från skyldigheten att göra betalningar på lånet. “Novation” är faktiskt en term som används i avtal och affärsjuridik som beskriver handlingen att antingen ersätta en skyldighet att utföra med en ny skyldighet, eller ersätter en part i ett avtal med ett nytt parti. Så inteckning novation är att ersätta den skyldighet att utföra på en inteckning med en skyldig nytt parti.

Hur fungerar inteckning novation?

För att en inteckning novation att arbeta alla tre parter i transaktionen skulle behöva komma till en överenskommelse (nuvarande mortgagee, den nya mortgagee, och långivaren). Detta händer inte ofta som långivare sällan godkänna dessa substitutioner, och istället föredrar att lånet skall refinansieras. Innan du får långt in i processen kommer du vill kontakta långivaren direkt och berätta att du vill ändra ägandet av inteckning genom inteckning novation. Om långivaren går med inteckning novation då ett avtal skapas mellan gäldenären och tredje man som kallas en handling av novation, avtal om att överföra.