inteckning modifiering center – skriva en övertygande svårigheter brev

Ett svårigheter brev är en av de mest viktiga dokument som ska lämnas till din långivare för att få ett lån modifiering godkänt. Brevet är skrivet för att förklara din ekonomiska situation, varför du faller efter med utbetalningarna, hur din ekonomiska situation har eller kommer att förbättras, och vilken typ av ändring du föreslår.

Du måste övertyga långivaren att en inteckning modifiering är det enda alternativet att du måste behålla ditt hem. Den typ av skrivelsen bör ursäkta och övertygande med en positiv ton och koncis i naturen. Fokus på skälen för att välja en modifiering och om möjligt, på en sida i taget-långivaren kommer att vara mer benägna att läsa hela brevet.

Detta brev kan vara handskrivna, som liknar en personlig touch. Här är ett urval “svårigheter brev” med ovan nämnda funktioner: –

datum: 10/10/10

ditt namn: John Doe

Din adress: 12345 Miles sätt

Din Bankens namn: din långivare

Lån nummer: tillgänglig från långivare

Till den det berör (den mer personlig, desto bättre. Om du vet namnet på den person du kommer att arbeta med, inkludera hans / hennes namn eller titel på personen)

Får jag härmed avge detta brev som förklarar i detalj om de omständigheter som har tvingat mig att hamna på efterkälken på min avbetalning och att begära att du positivt överväga för ett lån modifiering som ger mig minskning av betalningarna, fastställande av en lägre ränta och omforma eller förlåta Uteblivna betalningar hindrar mig från vidare brottslighet.

Medan han arbetade för (arbetsgivare) som en (jobbtitel) (inkludera varje co-signer/borrower vid fler låntagare), har jag haft nyligen svårigheter och mina betalningar fallerat eftersom (anledning till standard). Sedan dess (ge detaljer om hur dina svårigheter har utträtt), är min inkomst nu (ökat, förbättrats, etc.) Trots mina senaste strapatser enligt ovan, hade jag fullt avsikt att rensa betalningar men tyvärr kunde inte. Jag ska vara högt belånade om du skulle tänka på följande:

· Sänk mina månatliga avbetalningar

· Fäst räntan

· Hjälp mig att fastna tillbaka upp

Vänligen bifalla min begäran och hjälpa mig för en snabb åtgärd för att lösa de nuvarande misskötsel. Din samarbete är mycket efterfrågade.

Med vänlig hälsning,

(Din signatur)

(Ditt namn)

Kort sagt, bör en svårigheter brev för ett lån modifiering vara just det-en skriftlig begäran till din långivare för ett lån justering och ett kort brev med en professionell, respektive ton som är övertygande i naturen. Detta är mycket viktigt för alla långivare att behandla ansökan.

Allt som allt, utarbeta ett brev med all sin ödmjukhet och förklarar hur brådskande situationen för en ändring är en viktig del i sanktionera en modifiering hypotekslån. Umbäranden brev är lånet modifieringar centrum.

P.S. Några av de berättigade strapatser är – förlust av jobb eller minskade inkomster, dödsfall eller sjukdom av husägare, make eller familjemedlem, skilsmässa eller separation, tvångsförflyttningar av arbetsgivare, ökade inhemska och andra kostnader.