inteckning leda köper tips

Om du är ansvarig för marknadsföring för din inteckning företag du behöver veta ett par saker om att köpa inteckning leder online. Läs om de lead generation företag som du funderar på. Det finns många ledande mäklare på gatan trampa gamla inteckning leder. Såvida du köper leads för en dollar, vill du kontrollera att du får potentiella kunder inom 24 timmar av lånet sökanden nätet.

Köpa inteckning leder kan göra dig eller bryta dig. När man jämför leda företag, kontrollera att företagens kundservice politik står bakom sina leder. Vilken typ av kontakt, ansökan och konsolideringsgrad har de? Ställ en ledande representant från företaget hur de når ledningen. Är det direktreklam, telemarketing eller Internet leder inteckning. I de flesta fall online inteckning leder är mest kostnadseffektivt om du köper leder från en betrodd företag.

Är det leder exklusiva eller icke-exklusiva? Om de inte är exklusiv – Hur många gånger är ledningarna säljs. Hur många lån proffs få samma ledning? Kan du ställa upp bly kriterier? Mest erfarna leda företag tillhandahåller filter såsom staten, lån typ, lånebelopp, lån till värde och kredit.
Se till att leda företaget genererar inteckning leder som uppfyller dina nischer. Till exempel, om du är specialiserade på FHA bostadslån så ska du köpa FHA leder. Om du är en expert på inteckning refinansiering, så se till att du registrerar dig för refinansiera leads.

Som nämnts tidigare, inteckning leder är en viktig komponent för att lyckas som en långivare, mäklare eller lån officer. Se till att du ger dig själv tid att kontakta ledarna. Köp inte fler potentiella kunder än du kan hantera. Om du köper leads för en grupp av lån officerare är det viktigt att du hanterar lån officerare och leder.