inteckning efterskott – återbördande verklighet del 1

För många som inte längre kan uppfylla sina finansiella åtaganden och har fallit i efterskott på sin inteckning hotet om utmätning kan förvandlas till en hård verklighet. Det existerar “Pre-Action protokoll för innehav krav grundade på inteckning eller hem köp Efterskott Plan i fall då bostäderna” i Storbritannien, beskrivs av justitieministeriet och sammanfattas här. Det finns sju punkter under “Initial kontakt och tillhandahållande av information”. Den första av dessa stater att långivaren lämpligt bör ge en låntagare som har fallit i efterskott med, nödvändiga regulatoriska informationsblad eller den nationella Hemlöshet Råd service häfte om inteckning efterskott, och efterskott information om det belopp som skall omfatta-efterskott totalt , återstoden av deras hem köp planen eller amorteringar, samt eventuell ränta eller avgifter tillämpas som kan läggas med faktiska uppgifter, eller alternativt en uppskattning, om de mängder av dessa som kan vara betalas. Om möjligt bör alla berörda parter att lämna förslag om återbetalning inleda diskussionen om situationen med rådgivning till låntagaren att erhålla oberoende skulden vägledning. Hänsyn bör tas till varje rimlig begäran från låntagaren till en förändring av betalningsmetod och / eller betalningsdatum om det minskar problemet och om långivaren vägrar dessa ansökningar måste de ge skriftliga skäl som förklaring. Långivaren är ansvarig för ett snabbt svar, inom tio dagar, till ett avvisat förslag från låntagaren för att uppfylla deras betalning av förfallna skulder. Om långivaren vara den att ta initiativ till förslag om återbetalning till låntagaren måste tillåta dem [låntagaren] en rimlig tidsram inom vilken de kan överväga det förslag som skall anges tillräckligt utförligt för låntagaren att till fullo förstå konsekvenserna som finns i det . Slutligen, om låntagaren inte lyckas följa ett avtal, återigen är det upp till långivaren att meddela låntagaren skriftligen med 15-affärsdagars meddelande om avsikt att börja ett innehav anspråk men för låntagaren att korrigera situationen och avhjälpa åsidosättandet av villkoren i avtalet.

Den har också fyra punkter som anges under “Att skjuta upp starten av ett innehav fordran” som skulle kunna rädda en husägare från en utmätning beställning. Om en låntagare leverera något av följande, med underlag, bör långivaren hålla tillbaka på start talan om innehav fordran: en inteckning betalning skydd politik fordran lämnas till en försäkringsgivare med all nödvändig bevisning för att behandla en sådan ansökan, en realistisk förväntan av deras berättigande för mottagande av ett försäkringsavtal, eller en möjlighet att betala för en inteckning delbetalning utanför deras försäkringsskydd. Om låntagaren, självständigt börjar målet att sälja sin egendom till ett passande pris, kan ha vidtagit rimliga och erkända professionella råd eller tillhandahålla uppgifter om köp erbjuder backas upp med fastighetsmäklare och detaljer conveyancer och deras tillstånd att bedriva kommunikation med dem om försäljningen framsteg [och låntagarens beteende under processen] långivaren bör ta hänsyn till dessa omständigheter och uppskjuta påbörjandet av någon besittning anspråk. Om långivaren fortfarande vill driva ett innehav hävdar att de bör ge ett minimum 5-bankdagar i förväg till låntagaren med motiveringen för sitt beslut.