inteckning ändring Tips – Wells Fargo lån ändring

Om du har en svår tid att göra din nuvarande inteckning betalning, då ett Wells Fargo lån ändring kan vara rätt för dig.

I ett lån modifiering, din inteckning företag, i detta fall Wells Fargo, omförhandlar villkoren för ditt lån, vanligtvis genom att antingen sänka din ränta eller förlänga livslängden för dina lån för att göra de betalningar mer överkomligt. När ditt lån ändras, är både du och din långivare bundna av villkoren i det nya avtalet, och de kan inte ändra, såvida du inte längre ändra dig lån. Lån modifieringar kan vara fördelaktigt att både banken och husägare. Om du har tillräckligt med pengar för att göra din månatliga inteckning betalningar, kan banken göra ett antal saker, inklusive skicka dig till samlingar och försök att utestänga på ditt hem. Detta är dock inte bra för din långivare, som antingen sätt, de riskerar att inte få sina pengar, eller i den nuvarande bostadsmarknaden, med en förlust på försäljningen av ditt hem. Ändra villkoren i en låntagare lån är ömsesidigt fördelaktigt eftersom det tillåter banken att få sina pengar och husägare att stanna i sina hem. Dessutom, om du kontaktar din långivare så snart du inser att du kan ha svårt att göra din månatliga betalningar, kan de vara villiga att ändra ditt lån innan du någonsin missar en betalning, se till att du inte skadar din kredit värdering.

I allmänhet kommer ett lån företaget inte ändra ditt lån om du inte kan bevisa att det har skett någon förändring i din ekonomiska situation som gör att du inte kan uppfylla din nuvarande skuldbörda. Detta kan innefatta en minskad inkomst, eller en förändring i en rörlig ränta, bland andra. Det finns olika typer av lån ändringar finns. Home Affordable Ändring Program infördes av Obama-administrationen i ett försök att stabilisera bostadsmarknaden efter tillströmningen av sub-prime lån. Det finns ett antal behörighetskrav som måste uppfyllas, bland annat en inteckning skuld till tal för att kvalificera sig för Home Affordable Ändring Program.

Även om du inte uppfyller modifiering krav som ställs enligt Home Affordable Modification Program, kan din långivare fortfarande vara villiga att ändra villkoren för ditt lån. När allt kan ändra ditt lån vara det enda rimliga sättet för din långivare så att de fortsätter att tjäna pengar!

Om du kämpar för att göra din månatliga inteckning betalning, kontakta Wells Fargos Loss Mitigation Department omedelbart och fråga om möjligheten att ansöka om ett Wells Fargo lån ändring idag.