inteckning ändring Tips – det mest effektiva sättet att minska din emi

Innan du väljer någon inteckning modifiering, är det nödvändigt att överväga inteckning modifiering för-och nackdelar. Den största fördelen med inteckning ändring är att det är möjligt att reducera likställas månatliga avbetalningar (EMI) med den. På grund av denna minskning av EMI, kan utflöden från låntagarens månadsinkomst sänkas. Som ett resultat, kan låntagaren har lättare att hantera sina finanser.

En inteckning anses som ändrad när långivare och låntagare ömsesidigt ändra villkoren för den ursprungliga inteckningen. Det är främst den långivare som har att godkänna de reviderade villkoren under inteckning modifiering.

Två viktiga aspekter kan ändras i en sådan inteckning modifiering. Dessa är:

* De räntor och
* Återbetalningstiden

Om en låntagare önskar minska utsläp, då långivarna har ett val att sänka räntan eller förlänga inteckning återbetalning. Ibland kan långivaren lägre räntor och även förlänga för återbetalning av lånet.

Ur låntagarens synvinkel, blir inteckningen mer överkomliga och därför att han / hon kan undvika ekonomiska problem som kunde ha lett till deras kreditupplysning påverkas. Dessutom, om återbetalningstiden förlängs, skulle värdet av pengar som kommer att spenderas i framtiden mot hypotekslån EMI bli mycket lägre. Detta beror likställas månatliga avbetalningar förblir enhetligt under hela inteckning sikt. Men värdet av dessa pengar (dvs. köpkraften av dessa pengar) håller på att minska på grund av den årliga inflationen. På grund av detta, är den effektiva ränta som betalas till långivaren mycket lägre.

För att bedöma nyttan, kan alla nuvarande och framtida EMI s diskonteras med en beräknad inflation, och deras nettonuvärde kan bestämmas. Skillnaden mellan det utestående hypotekslån belopp och detta NPV av framtida utbetalningar genom EMI: s, är den ränta som betalas till långivaren. Detta är säkert mycket lägre än den ränta utan diskontering institut för elektroniska pengar. Låntagaren kan också sprida skatteavdraget fördel över längre tid om den nuvarande inkomsten inte tillåter honom att utnyttja den maximala gränsen. Som åren går, är låntagaren sannolikt att finna det lättare att betala institut för elektroniska pengar, eftersom hans / hennes inkomst kommer att öka, men institut för elektroniska pengar kommer att stagnera.

Från långivarens perspektiv, det sparar på kostnaderna för utestängande förfarande. Även om långivaren väljer att utestänga inteckning, är det inte garanterat att försäljningslikviden kommer att vara tillräcklig för att täcka utlånade beloppen, och därför inte långivaren inte verkar ha mycket annat val än att acceptera en inteckning modifiering. Dessutom utestängande förfarande och konkursförfarande tar tid. Långivaren kan få vänta tills huset är sålt, och försäljningsintäkten emot. Under perioden däremellan, blir långivaren inte någon ränta på det lånade beloppet. Långivaren faktorer i dessa förluster och accepterar de ändrade villkor som kan föreslås av låntagaren. Ibland kan långivaren accepterar även att absorbera vissa förluster. I sådana fall kan långivarna väljer att informera kreditupplysningsföretag av låntagarens oförmåga att betala de utlånade beloppen-detta kan påverka låntagarens kredit värdering.

Mot bakgrund av dessa inteckning modifiering pro och con, kommer båda parter till avtalet vara villig att ändra villkoren för inteckning. Dock bör låntagare inte bli självbelåtna igen, eftersom långivarna sannolikt inte kommer att vara villiga att förlänga liknande ändringar i framtiden. Långivare försöker också ut planen inteckning modifiering att låntagaren har föreslagit under försöksperioden, för att kontrollera om låntagaren verkligen kan hålla sig till de ändrade villkoren för inteckning återbetalning.

Det är i bästa intresse för låntagare och långivare att arbeta tillsammans för att ändra villkoren för inteckning.