inteckning ändring genom Obamas inteckning stimulans refinansiera planen

Det huvudsakliga syftet med denna plan är att spara maximalt antal hus från avskärmning. Avskärmningen tjänar inte syftet med kreditgivaren eller långivaren eftersom fastighetspriserna har försvagats och avskärmning negativt påverkar priserna på husen i närheten.

Några av de viktigaste inslagen i Obamas Mortgage Refinance Stimulus Plan är
enligt följande:

• Den tillämpliga räntesatsen ska fastställas till 4,5%

• Denna inteckning modifiering planen kommer som en välsignelse för dem som har sina skrivs av med 15%

• De villaägare kommer att hitta modifiering och refinansiering ganska lätt.

• Denna plan kommer att vara en lättnad för de skuldsatta villaägare som står inför avskärmning.
Man kan refinansiera bostadslån till reducerat pris med hjälp av denna plan. Lån modifiering anläggningar kan vara en av de incitament i detta program. Villkoren för lånet och räntan kan ändras. Denna plan har utformats för medhjälp 9 miljoner husägare från att bli offer för avskärmning. Husägaren har två alternativ, antingen att välja för bostadslån modifiering eller hem refinansiera paket. De kvalifikationer och fördelar för båda alternativen är lite olika varandra.

Kvalifikationer för hem inteckning refinansiering är följande:

• Huset är gäldenärens primära bostad

• Stort värde förknippas med hemmet

• Du uppfyller urvalskriterierna inklusive inlämning av obligatoriska handlingar.
Det nominella beloppet i händelse av hem inteckning refinansiering reduceras inte men fördelen med hem inteckning refinansiering är att den tillämpliga räntan drastiskt reduceras och denna minskning av räntan är tillämpligt tills lånet är urladdat.

Kvalifikationer för hem hypotekslån modifiering:

• Du är aktuell på din nuvarande hem inteckning

• Hemmet ägs av dig och det är primär bostad

• Det belopp som du är skyldig inte överstiger $ 729.750.

• Den månatliga betalningen på nuvarande inteckning bör överstiga 31% av din
bruttoinkomst.

Fördel av hem hypotekslån modifiering är att, tills en gräns på $ 5,000 gäldenären kan få reducerad ränta. Gäldenären kan utnyttja “specialiserade” råd om detta alternativ från långivaren.