information om Bank of America: s program inteckning ändring

För kunder som har fallerat på sina lån, erbjuder Bank of America en mängd olika program inteckning modifiering. Kvalificerade kunder kan ändra sin nuvarande inteckning genom att betala lägre priser varje månad eller förlängning av lånet. Dessa modifieringar gynnar både kunden och Bank of America.

Om du funderar på att ansöka om en Bank of America modifierad inteckning programmet, noga överväga följande:

Det första steget är att komma i kontakt med lånet lindring avdelning. De kommer att förse dig med en online-ansökan, vilket snabbar upp handläggningstiden. När du fyller i ansökan, se till att du fylla i alla frågorna.

Samla och organisera alla de handlingar som krävs innan du skickar in din ansökan. Du kommer sannolikt att behöva kontoutdrag, bevis på intäkter och kostnader, dokumentation av skuld (inklusive senaste kreditkort uttalanden) och dokumentation av eventuella andra stora kostnader. Att ha dessa på handen redan från början kommer att påskynda ansökningsprocessen.

För att bli godkänd för en Bank of America lån ändring program, måste du bevisa att du upplever ekonomiska bördor. Skriv ett brev som förklarar din ekonomiska situation, hur du kom att uppleva ekonomiska svårigheter och vilka åtgärder du redan har vidtagit för att balansera dina böcker. Se till att betona hur viktigt det är att du behåller ägandet av ditt hem.

Ljug inte! Bank of America kommer att kontrollera all information i din ansökan.

När du skickar in din ansökan, ha regelbunden kontakt med lånet lindring avdelning vid Bank of America.