hur många brister kan du hitta i din inteckning

Med alla de olika parter som är inblandade i en inteckning affär, kan det vara förvånansvärt lätt för allvarliga misstag som görs i inteckning eller anteckning dokument. Bankerna kan ställas till svars för dessa misstag, även om de inte upptäcks förrän efter avskärmning har inletts. Men om en inteckning eller anteckning har allvarliga sakfel, kan husägare kunna få hela sin lånet ogiltigförklarad när de försvarar bankens stämningsansökan.

Panträtten eller anteckning kan vara defekt i en rad olika sätt, från små misstag till mer allvarliga sådana som kan stjälpa en avskärmning rättegång helt. Villaägare kanske vill ta en titt på den ursprungliga inteckningen eller notera att de undertecknade att kvalificera sig för sina lån och jämför den med den version som spelades in och den version som inteckning bolaget för närvarande innehar. Eventuella skillnader kan vara värdefulla informationskällor och kan leda till upptäckten av misstag. Under alla omständigheter får sådana skillnader ifrågasättas av låntagarna.

Exempelvis kan villkor matchar inte mellan en version och en annan, eller villkor i ryttare bifogas i ytterligare handlingar får inte matcha de termer som finns i inteckning eller själva obligationen. Angivna villkor kan också vara omöjligt att genomföra, t.ex. om lånet anger takten kommer att justera i tre år men justeringen datum som anges är egentligen bara ett år från den tidpunkt avtalet avrättades. När lånet stängd och vilka villkor finns i pappersarbete kommer att hålla ledtrådar till eventuella brister.

Även om ett lån ändras en gång och husägare halka efter igen, kan det finnas brister som finns i pappersarbete. Om alla nödvändiga parter inte underteckna avtalet inteckning modifiering, får de nya villkoren vara defekt. Notarie frimärken som är utgångna eller felaktiga också ange defekt pappersarbete. Villaägare bör undersöka lånet dokument noga för att hitta dessa skillnader om de vill inkludera dem som försvar i en avskärmning rättegång.

Ogiltiga villkor i en inteckning eller notera, emellertid, kommer att ha olika utbyten för låntagarna. Smärre defekter som orsakade ägarna ingen skada kan bara ändras av domstolarna eller helt enkelt ignoreras som irrelevant. Stora, materialfel, å andra sidan, kan resultera i att hela lånet kan förklaras ogiltiga. Naturligtvis kan en sannolik konsekvens för många villaägare i domstol vara någonstans i mitten av dessa två ytterligheter.

Villaägare bör också se brister i pappersarbete som potentiella kränkningar av andra federala och statliga fastigheter lagar. Om villkoren anges felaktigt i inteckning eller anteckning, kan beräkningarna baseras på de defekta villkor strider mot sanningen i Utlåning lag eller andra föreskrifter. I sådana fall kan låntagarna stämma för skadestånd enligt dessa lagar eller innehålla genkäromål i sitt svar på stämningen.

Några vanliga fel som fastighetsägare kan köra över listas nedan:

-Termer i inteckning och notera stämmer inte.

-Villkor för ryttarna inte matchar inteckning eller anteckning.

-Villkoren är omöjliga att utföra.

-Fel skapar ansvar enligt sanningen i Utlåning lagen.

-Fel i de utlösande räntan HOEPA föreskrifter.

-Uppdrag av inteckning eller anteckning är inte giltig eller korrekt godkändes?

-Uppdrag undertecknades inte alls.

-Lånet är inte korrekt skrivs av enligt villkoren i inteckning eller anteckning.

-Den inteckning eller not in med länet matchar inte de versioner som ingår i banken i klagomålet.

-En inteckning modifiering avtalet inte är undertecknat av alla parter lånet transaktionen.

-Den långivare som godkände ändringen är inte den utestängande långivaren och det finns ingen kedja av titel för att ange den nya långivaren äger inteckning eller inte.

-Den notarie stämpeln är defekt eller förfallit.

-Den panträtt släpptes av misstag.

Naturligtvis, kanske det bästa sättet för villaägare att avgöra om deras inteckning har någon av dessa brister är att söka upp en avskärmning advokat. Antingen genom att anställa en advokat för att hjälpa dem med deras rättegång eller bara hört med en för att ta reda på de bästa alternativen framöver, bör god juridisk rådgivning sökas av alla som inför avskärmning. Att tala med en advokat är inte en garanti för att stoppa avskärmning, men det kan hjälpa husägare få lite perspektiv på hur man försvarar rättegången och vad man ska göra för att rädda sitt hem på lång sikt.