hur du kan få privata bolåneinstitut för fastigheter

Skulle det inte vara spännande om du behöver inuti kunskap om hemligheter och tekniker för att få privata pengar bolåneinstitutet från varje individ? Goda vänner, make och barn, professionella Equity Partners, exklusiva equity resurser?

Det finns 5 nycklar för att övertyga någon individ att vara en privat inteckning långivare. Detta kommer att gälla oavsett vem du pratar med att höja dollar på era tillgångar ventures.

* I själva verket den 1: a nyckeln är WIIFM (som inte är en radiostation) det är en förkortning som betyder
vad betyder det för mig

* Den 2: a är ROI – som de flesta individer tänker på som en avkastning på investeringar men här innebär en avkastning på investeringen-sätta ett annat sätt säkerställa ett eget kapital partner om hur de är på väg att få sina dollar tillbaka igen.

* Den 3: e nyckeln att du bara ska ta itu med någon exklusiv bankrådgivare skulle vara osäkerheten frågan – hur det är möjligt att minimera riskerna i det egna kapitalet.

* 4: e skulle vara kompetens aspekten, eller din trovärdighet – Hur skulle du föredra att presentera dig själv som en expert och pålitlig grupp, även om du inte har dock köpt en enda bostad.

* Liksom den 5: e är förtroende. Och det är att skapa en relation med hjälp av bankrådgivare så att de slutar upp att ge dig med det egna kapitalet. Skulle inte detta vara en av dina största hemligheter tillgångar byggnad för alla?

Låt oss nu tala om vad är det för mig – det är verkligen den miljon dollar query för privata bolåneinstitut.
Eftersom detta kommer att bli den första faktorn på en potentiell privat investerare sinne, skulle det inte vettigt att börja samtalet med att berätta dem ända fram?

Hur Mycket mycket att erbjuda är en avvägning mellan hur mycket vinst eller inkomst du kommer att kunna hitta pengar för att ge upp, och hur mycket den exklusiva equity partner känner är “för bra för att vägra”. Det verkligen beror på vilken typ av privata bankrådgivare du kan prata med, och vad deras förväntningar är.
För nära vänner och make och barn där nya till idén om exklusiva investera – är deras förväntningar baseras på den avkastning som de upplever från CD-skivor eller beståndet marknaden. CD: s har varit inne på 3-4% intervallet plus aktiemarknaden plats (well.! Jag hatar att bli en börsmäklare)! Så för nära vänner och kära överväga att ge en 10% eller högre avkastning.

För högre nettovärde exklusiva privata långivare (aka företagsänglar), de är närvarande betingad att högre än alldagliga aktieavkastning och så för dem rekommenderar jag att ge 15% eller helst extra! I själva verket med all den negativa pressen om fast egendom, kan du behöva väl gå ganska något högre.

Skulle inte det vara bra, bör du kunna låna inkomsten utan ränta, inga amorteringar?
Sedan beakta erbjuder en kapitalandel-procent från vinsten. Nu om dina privata privata långivare kraven för standard räntebetalningar – här är en bra strategi:

Gör Ställ räntebetalning tillräckligt låg för att ändå få lite kassaflöde, intäkter i huset, och komplettera med rapporten för privat ängel investerare genom att ta med vad som kallas en “equity kicker”, dvs ge en procent av vinsten för privata bolåneinstitutet att öka sin avkastning.