Home Mortgage – skäl till att refinansiera ditt hus

Refinansiering kan ha andra ekonomiska fördelar förutom att sänka priserna. Låsning i raterna kan skydda dig från högre priser, vilket sparar pengar på framtida räntekostnader. Du kan också ändra din ARM för bättre lock för att förhindra stora månatliga höjningar. Konsolidera dina räkningar med ditt eget sparar på priserna kreditkort samtidigt som en skatteförmån.

skydd mot framtida räntehöjningar

En justerbar sats inteckning (ARM) ger de lägsta priserna för bostadsköpare, men dessa satser kan öka. Månatliga betalningar kan hoppa ett par hundra dollar i månaden beroende på marknadsräntor och mössor lån.

För dem som planerar att stanna i sina hem för mer än sju år, är det en bra idé att refinansiera till en fast ränta inteckning om priserna ser ut att stiga. Fast ränta inteckningar erbjuder säkerhet från framtida betalningar vandringar, men med något högre priser än armar.

handel i för bättre caps

Många Armarna erbjuder initiala låga fastställa priser som kan förändras efter ett par år. Hoppar i betalningarna kan vara förvånande, särskilt om du har mindre än gynnsamma lock. Caps sätta gränser för hur mycket och hur ofta dina betalningar kan öka.

Refinansiering din ARM kan hjälpa dig att förhandla fram lägre lock. Du kan också hitta en ARM med fasta priser på flera år, precis som med din ursprungliga inteckning.

hjälpa till att betala av dina lån

Tidig betalning av ditt bostadslån sparar på räntekostnader. För dem som behöver en strukturerad metod för att göra större betalningar, refinansiering under en kortare tid kan vara svaret.

Till exempel kan utbyta dina 30 år inteckning för en 15 år inteckning minska dina räntekostnader med nästan hälften, även i samma takt. Även med originalmaterialet kostnaderna, kommer tidig betalning ändå spara pengar.

att skatteförmånen

Räntekostnader är avdragsgilla, till skillnad från ränta på andra räkningar. Tar ut en del av ditt eget kapital för att betala räkningar kan ge dig en ekonomisk kant för att komma framåt. Var noga med att göra refinansiering del av dina större finansiella mål för att dra full nytta.

undersökande långivare

Undersök långivare innan du underteckna ett kontrakt för att vara säker på att du får det bästa ekonomiska erbjudanden. Fråga om deras effektiva räntan få en verklig förståelse av lånekostnaderna. Många finansiella företag publicera denna information på nätet, eller så kan du begära nära omedelbar citat.