handling av truster vs inteckningar, vilket är bättre

Deed av truster är förmodligen en av de säkraste investeringar du kan göra som ger dig en hög avkastning, men vad exakt är en trust deed?

En fullmakt, eller handling av förtroende är ett dokument som används för att säkra skulden på ett hem fungerar som en inteckning. Ett depositionsavtal redovisas som en kvarstad på fast egendom. Men även om en handling av förtroende fungerar som en inteckning, är det viktigt att du förstår att det finns skillnader mellan en inteckning och en handling av förtroende.

Den grundläggande skillnaden mellan handling av truster och inteckningar är utnyttjad procedur som följs om låntagaren neglectes hans eller hennes skyldighet att betala av lånet och bryter avtalet.

Beträffande bolån, om en låntagare “defaults”, exempelvis genom att underlåta att göra månatliga betalningar eller träffa andra lånevillkoren, till exempel bära husägare försäkring och underhålla huset i gott skick, långivaren måste väcka talan i syfte att utestänga på fastigheten. Ändå med en fullmakt, om husägare inte betalar lånet, är avskärmning processen oftast mycket snabbare och mindre komplicerad än den formella domstol avskärmning processen.

En fullmakt används som säkerhet för ett lån på fastigheter, och detaljerna angående lånet är skrivna i en revers. En gärning av förtroende sedan dokumenteras i länet brännaren kontor till juridiskt meddela världen att fastigheten i fråga har nu lovat att säkra ett lån.

Det finns tre parter som deltar i ett depositionsavtal:

Ett. Stödmottagare – Investor / Lender / not innehavaren
2. trustor – låntagare
Tre. Förvaltare – Tredje part väljs av investerare som har laglig befogenhet att agera på uppdrag och håller titeln tills anmärkning har betalats.

När du gör en trust deed investering, den gärning av förtroende registrerats mot låntagarens egendom titel är vad säkrar långivarna investeringen. När du gör en investering i en handling av förtroende, gör trustor (låntagaren) när äganderätten överlåts, i förtroende, till förvaltaren (oberoende tredje part). Förvaltaren har sedan den villkorliga titeln på uppdrag av mottagaren investeraren / långivaren / noterar hållaren) och därefter något av följande sker:

Ett. Den fullmakt kommer att returneras till låntagaren när de uppfyller alla de villkor som anges i skuldebrevet.

2. Fastigheten kommer att bjudas ut till försäljning bör låntagaren standard – även känd som avskärmning. Utestängning är den process som fattas av investerare för att sälja fastigheten till en anbudsgivare från en tredje part, eller för att erhålla äganderätten till fastigheten. Vanligtvis avskärmning försäljning uppfyller den skuld som är skyldig till investeraren.