förstå hur man kan stoppa avskärmning försäljning

För att förstå hur man kan stoppa avskärmning försäljning på ditt hem, måste du förstå några saker om din avskärmning försäljning datum.

En viktig sak du bör veta är att din avskärmning försäljning datum inte bestäms av din inteckning företaget, bestäms av domstolarna. Det datum som fastställts av domstol beror på lagarna i ditt tillstånd. För att förstå vad avskärmningen tidslinjen är i ditt tillstånd och för att bättre förstå hur man kan stoppa avskärmning försäljning, är din statens webbplats en bra utgångspunkt. Du bör åtminstone ha möjlighet att få ett telefonnummer att ringa för att få en bättre förståelse för vad avskärmning ser ut i ditt tillstånd och vilka tidslinjer är inblandade.

En annan viktig sak du behöver veta är att din inteckning företagets jurister kan göra en fortsättning på din avskärmning försäljning datum för att fördröja avskärmning försäljning. Men det enda sättet att din inteckning företag kommer att göra det är om du aktivt arbetar med dem för att räkna ut en lösning. Min inteckning företaget gjorde flera continuances under min avskärmning processen. Så länge jag fortsatte att arbeta aktivt med dem och uppfylla villkoren i mitt avtal med dem, fortsatte de att senarelägga tidpunkten avskärmning försäljning. Det är vad hjälpte mig stoppa avskärmning försäljning på mitt hem.

Så nu vet du hur din avskärmning försäljning datum bestäms och ett sätt att försena det, men hur ska du stoppa avskärmning försäljning helt? Det sätt som avskärmning försäljning på ditt hem kommer att stoppas för gott är genom din inteckning företagets advokater lämna in en återkallelse. Naturligtvis inteckning företaget kommer bara göra detta när du har kommit till någon form av slutlig överenskommelse med dem.

Detta kan ta många former, inklusive: Full återanställning av ditt lån (du kommer att behöva göra alla retroaktiva utbetalningar och betala alla avgifter för detta att hända), lån modifiering (din inteckning företag ändrar villkoren för ditt lån på något sätt) och full betalning till inteckning företaget av alla pengar man är skyldig dem (om du säljer ditt hem, kan detta vara en möjlighet). Det finns många andra alternativ också, men du måste prata med din inteckning företag att ta reda på vad dessa alternativ.