förstå flera valutor inteckningar

Bruket av en multi valuta inteckning innebär att man använder de fluktuationer i valutakurser att få de bästa räntorna på amorteringar. Byta en inteckning i en annan valuta när positiva förändringar i valutakurser inträffar, kan teoretiskt minska lånebeloppet, tillsammans med den ränta som ska betalas på lånet.

Precis som bolån som erhålls i främmande länder för att köpa utländsk egendom spegla räntorna på just den marknaden, är flera valutor inteckningar för att få de bästa förutsättningarna för utbytet marknaden till förmån för klienten.

Den perfekta ögonblicket att växla mellan valutor bestäms av specialiserade finansiella mäklare, med en omfattande förståelse av valutamarknaden. På grund av de volatila fluktuationer i valutakurser, inteckningar bygger på dessa principer är helt beroende på riktningen av valutakursförändringar och specialistkunskaper av mäklare.

Många valutor kan användas i flera valutor inteckningar, men oftast de tenderar att växla mellan det brittiska pundet, amerikanska dollar, japanska yen, euro och schweizerfranc. Även om det kan verka som en ideal praktik för minskade utbetalningar ränta inteckning, kan många risker förknippade med dessa lån.

Eftersom räntorna och betalningar ändras för att spegla värdet av varje valuta, avgifter och provisioner är sannolikt att fästas på respektive börs. Säkerställa ett utjämnat gräns för fluktuationer kan hjälpa till med att minska de potentiella förluster om en valuta fluktuerar ogynnsamt mot klienten. Begränsningar av antalet gånger en valuta kan ändras i en viss tid kan också hjälpa till med att undvika alltför stora förluster i växlingsavgifter.

På grund av de höga risker och potentiella inblandade förluster, flera valutor inteckningar är inte lämpliga för alla. Fastighetsinvesterare med en god förståelse för utländska och finansiella marknader har en bättre chans att inse fördelarna med dessa unika inteckningar.

Med lämplig riskbedömning genomförts, tillsammans med upphandlande tjänster av en mycket erfaren mäklare, kan fördelarna med en multi valuta inteckning leda till ett ökat sparande, positiva vinster och skattefördelar.