förstå dina räntekostnader

En inteckning är det bästa sättet att finansiera ditt hem köp, men innan du skriver underteckna ett kontrakt, är det viktigt att du förstår alla kostnader i samband med ett sådant avtal.

Intresset är naturligtvis den största kostnaden som kan uppstå på en inteckning, men det finns flera andra viktiga kostnader som du kommer att behöva bära. Även om den exakta uppsättningen av avgifter varierar från en långivare till en annan, här är några av de vanligaste avgifterna är inblandade i en typisk inteckning avtal.

Anmälningsavgift: Detta är den avgift som de flesta långivare skulle ta ut i förskott för att få din ansökan granskas och bearbetas. Det är ibland också kallas administrativ avgift.

Uppkomst Avgift: Även kallad aktivering avgift, det är vad du betalar för att aktivera ditt lån konto med långivaren. Detta kan antingen vara en fast avgift eller en procentsats av lånebeloppet.

Värdering Avgift: Detta är kostnaderna för att bedöma din egendom. Innan utbetalning ett lån, långivare behöver veta värdet av fastigheten för att se till att de kommer att kunna driva in skulden genom att sälja huset i händelse av en standard. En värdering rapport berättar långivare vad fastigheten är värd, baserat på vilka de beslutar lånebeloppet att de är villiga att erbjuda.

Rättslig Avgift: Som namnet antyder, är detta vad du betalar för att hantera de juridiska aspekterna av din inteckning avtal. Den advokat hjälper i utarbetandet av inteckning kontrakt och tar hand om alla de rättsliga kraven.

Credit Report Avgift: Baserat på din tidigare rekord av återbetalningar av lån, långivare försöka förstå hur mycket risk de tar genom att erbjuda dig ett lån. Denna risk är en av de viktigaste faktorerna för att bestämma den ränta som långivaren kommer att ge dig på hypotekslån. Det finns dock vissa kostnader i samband med att få din kredit historia. Dessa kostnader återvinns som kreditupplysning avgift.

Förskottsbetalning Avgift: Om din ekonomiska situation förbättras efter att ha tagit lån, kanske du vill att återbetala lånet i att spara på intresse. Om du väljer att utnyttja denna möjlighet, kommer du att få betala en förskottsbetalning avgift till långivaren, som vanligtvis är en procentsats av det återstående lånebeloppet.

Förseningsavgift och andra påföljder: Slutligen, har varje inteckning avtal straffklausuler som kan åberopas om du bryter mot några av villkoren för inteckning. Den vanligaste av dessa är förseningsavgift, som du måste betala om du dröjer några av dina månatliga betalningar.