förhindra utmätningar arkivering för akut konkurs

De flesta människor överväga konkurs som en dödsdom. Men de missuppfattat det hela. Dina ägodelar och din självkänsla kommer inte att tas bort av arkivering konkurs. Alternativt gör konkurs individer att börja ännu en gång och ha en ny början. Förväntansfullt, kommer individer som redan genomgått konkurs faller inte ner i samma fälla igen. Det kanske inte ser bra originaly men du kommer snart att förstå konkurs är möjligen i princip vad du behöver. Konkurs har olika typer, få förståelse i förhållande till de slag kan kräva utbildad hjälp från advokatbyråer, såsom ett Canoga Park konkurs advokat.

Konkurs har två skillnad sorterar: individ och företag. Denna artikel kommer endast hantera vilka typer av konkurs enligt individuella förutsättningar. Dessa är kapitel 7 och 13. Besitter förståelse om dessa kapitel kan du välja vad som är bäst och rätt för din situation. Kapitel 7 konkurs innebär att personen måste avveckla sina ägodelar så att han kan belöna sina fordringsägare. Även, säkert skulle det finnas ett undantag till dessa egenskaper. Uteslutna ägodelar är tryckta i en post som tillhandahålls av domstolen. Din bostad, bil eller vilken sattes ob-relaterade paraphernalias kan uteslutas från konkurs. Domstolen kommer att fullgöra alla återstående debiteringar, om det någonsin skulle bli något. Kapitel 13 konkurs, omvänt, kan du skapa din egen överenskommelse om hur man ska belöna all din balans i en period av 3-5 år. Om du redan har en plan, överlämna det till domstolen och börja betalning direkt. Några individer upplever avskärmning och deras fordringsägare greppa efter sina tillgångar. Dessa förekommer inte mycket regelbundet. I fall som dessa, måste du välja att ansöka om akut konkurs.

En uppmaning kommer att skickas till dig meddela dig att din långivare har avsikter att utestänga dina assests. När du har fått ett råd brev redan, skulle det vara bäst att kontakta en advokatbyrå som Chatsworth konkurs advokat för att hjälpa dig med alla kontakter du måste gå igenom. En 3-sidan åberopa och information om din långivare krävs för arkivering. Det skulle ta 15 dagar för domstolen att hindra din långivare för att jaga dina egenskaper. Du bör vara snabb med att fylla alla de referenser som krävs. Tack vare advokatens kunskaper, kan denna syssla kan enkelt klar. Domstolen kommer ut några borgenärer som kommer att försöka ta någon av dina tillhörigheter medan de 15 dagar från slutförandet pågår. Men om du misslyckas med att slutföra de nödvändiga paperworks under perioden av de givna 15 dagarna, kommer ärendet att urladdas. Detta är ytterligare en möjlighet för kreditgivare att jaga dina tillhörigheter.