filt inteckningar bör vara varmare än andra

Jo, på ett sätt, bör de, eftersom det är en annan skapelse att tillgodose behoven hos en marknad som ökar dess komplexitet på en daglig basis. Även definitionen skulle passa in i en kort mening, ger vi dig en mer extense insikt till denna typ av låneprogram och bra använder du skulle kunna ställa den till.

per definition

Det är ett lån som “täcker” mer än en bit av fastigheter. Så skulle den praktiska tillämpningen vara, när ett lån måste täckas med värdet av mer än en egenskap summeras. Du kanske undrar, “Så, bara människor som har mer än en fastighet kan använda dem för att täcka inköp av en annan bit av fastigheter, värt lika mycket som de andra två tillsammans?”

Ja, men inte bara …

Det är precis det, så det är det typiska fallet av utvecklare som vill köpa stora landområden att senare dela och bygga vidare på varje skifte. Eftersom byggare brukar ha egendom till salu från tidigare projekt, hjälper det att utveckla nya.

meniga samt

Låt mig säga ett fall. Du vill köpa ett nytt hem, men du har inte sålt den gamla ännu. Så, ta dig en filt inteckning som täcker inköp av nya hem med ett eget värde plus det egna kapitalet i den gamla. Detta förfarande används i allmänhet för att erhålla det fulla beloppet av köpeskillingen och därmed undvika en handpenning och avslutande avgifter.

Fallet är detsamma för att bygga ett nytt hem, i motsats till inköp av en färdig en. Med en filt inteckning du lägger det egna kapitalet kvar i din nuvarande bostad till en som motsvarar den mark på vilken du kommer att bygga ditt nya hem.

det finns mer än en fördel

Förutom den nämnda täckning, det finns bara en stängning och en uppsättning avgifter, utom för dem relevanta för kontroll av två lagfarten, eller så många som behövs för en tillräcklig täckning. Mer täckning, proportionellt mindre avgifter.

huruvida builder eller privat

Under loppet av betalningen sikt, så snart en viss summa har betalats, kan du släppa täckning genom att begära en partiell reconveyance, som returnerar ägarens rätt att fritt förfoga över fastigheten. Så, med andra ord, frigör det säkerheter egendom som skulden återbetalas, så att det kan släppas ut på marknaden för försäljning.

Likaså, när en av de köpta fastigheterna eller en av de tomter som exploatören bygger säljs, kan denna fastighet befrias från filten, få mer eget kapital.

Om du är en privat

När du använder en filt inteckning för att köpa ett nytt hem, är det du bygger snabbt kapitalet med byggandet, på ena sidan. Å andra sidan, när det nya hemmet är klar och du har flyttat in, är du fri att sälja den gamla hem och så kommer du att kunna avbryta inteckning, om förhållandena är gynnsamma, eller om du har en no-straff förskottsbetalning klausul.

det är ännu mer

Om du inte vill avbryta inteckning och du känner dig trygg med betalningarna, kan du använda avkastningen av försäljningen för att köpa mer mark eller annan bit av egendom att göra en vinst på. Det kommer bara ta en enkel procedur för att överföra hela inteckning i det nya hemmet med en helt ny, full rättvisa.