en introduktion till Reverse Mortgage

Omvänd inteckning är en typ av inteckning med inriktning främst på en kvarstad på egendom i fråga. Intresset samlas inte in på månadsbasis, men istället sätts upp i ett totalt belopp och görs sedan i en lien åt titeln på fastigheten själv. En lien är en typ eller form av säkerhet i ett land, hus, byggnad eller annan fast egendom som ges till borgenären för att garantera betalning från gäldenären. Om gäldenären är oförmögen att betala borgenären för skuldbeloppet då borgenären kan gå efter att egendomen genom kvarstad. Som sådan, om låntagaren eller gäldenären i en omvänd inteckning är oförmögen att betala borgenären eller långivare, kommer de senare har en kvarstad som en verkställbar rätt för att samla skuldbeloppet från det förra.

I USA, är en sådan inteckning främst för pensionärer. Den används normalt för att frigöra kapital i fastigheten, hem, byggnad eller marken i fråga i en enda betalning populärt kallas engångsbelopp. Det kan också göras genom flera betalningar. Den skyldighet för låntagaren eller gäldenären att betala lånet eller lånet endast skjutas i vissa fall. Dessa instanser är döden av ägaren av fastigheten, den efterföljande försäljning av nämnda egendom, eller om ägaren av nämnda blad egendom. Om något av dessa fall inträffar då betalningen av omvänd inteckning kommer att stoppas. Det finns riktlinjer vanligtvis ingår i inteckning kontraktet som anger senareläggning av lånet överenskommits av båda parter.

Det finns många krav för att kunna utnyttja en sådan inteckning särskilt i Förenta staterna. Först och främst måste en ålder av låntagaren eller gäldenären vara minst 62 år. Detta krav är ett måste eftersom bara pensionärer kan utnyttja denna typ av inteckning. Gäldenären eller låntagaren måste vara 62 år vid tidpunkten för uttryck för kontraktet. Principen följs i denna typ av inteckning är att den äldre låntagaren eller gäldenären blir, då mildare kvalifikationer för utnyttjar denna inteckning blir. Åldern Kravet kan inte vara något mindre som på uppdrag av lag.

Andra kan de pengar som förvärvats från lånet användas för något ändamål, men låntagaren eller gäldenären måste se till att han eller hon inte har någon befintlig inteckning. Alla befintliga inteckning måste först betalas i sin helhet innan en omvänd inteckning kan vara utnyttjat. Någon typ av pågående eller överhängande konkurs som ännu inte har slutförts kommer dock stoppa eller bromsa frisättningen av den omvända hypotekslån. Slutligen, innan upplåning, måste sökanden för omvänd inteckning först rådfråga en tredje part eller oberoende finansiell rådgivning företag som är godkänt i USA. Denna rådgivning är en förutsättning för att låntagaren och hans eller hennes familj för att förstå processen utförs i en omvänd inteckning.