en guide till priser Home Mortgage

Bolån är lån som tas för att köpa en fastighet, för vilken egendomen i sig används som säkerhet. Att äga ett hem är ett mycket stort, och oftast en engångsinvestering för många. Med stigande fastighetspriser och fallande räntor på lån, många människor använder bostadslån för att köpa fastigheten.
Hem bolåneräntor är de räntesatser som ska betalas tillsammans med kapital för att ta bolån. Hem bolåneräntor förblir inte stabil under en lång tidsperiod. En lägre ränta innebär lägre månatliga betalningar, vilket leder till lägre kostnader för fastigheten. Beroende på vilken typ av räntan, det finns två typer av bostadslån: fast ränta inteckningar (FRMs) och justerbara bolån Rate (vapen). FRMs är inteckningar för vilka räntan förblir densamma under hela låneperioden. Dessa kan vara under en period av 10, 15, 20 eller till och med 30 år. Justerbar ränta inteckningar, å andra sidan, har fluktuerande räntor. Detta är idealiskt när det finns risk för att priserna att sjunka. Armar är att föredra av människor som planerar för kortare perioder. Armarna erbjuds till lägre priser än FRMs att locka kunder, men de innehåller också en viss risknivå. De fast ränta inteckningar är ett mycket förutsägbart, säkert alternativ.
Bolåneräntor fluktuera på grundval av en ekonomisk index. Den bostadsobligationsmarknaden arbetar efter en process som kallas för värdepapperisering. Denna värdepapperisering möjliggör skapandet av fler lån och ökad rörlighet av medel genom att hålla bolåneräntor låg och tillåter mera poäng för ideala kunder.
Den bästa källan för att veta om lån hem bolåneräntor är Internet. De flesta hem hypotekslån företag lämna information via sina webbplatser också. Dessa priser uppdateras dagligen. Deras platser har också lätt att använda miniräknare billån som ger all information, inklusive betalningar som skall göras varje månad och de skattefördelar, med enda klick på en knapp. De flesta av dem har även finansiella rådgivare som skulle ge råd på nätet, eller via telefon. En professionell bolåneinstitutet skulle kunna ge korrekt information om de kurser bolån och när de är tillämpliga.