din banks skyldighet att sälja ditt hem på en avskärmning auktion

En av de största bekymmer från husägare som försöker rädda sina hem från avskärmning är att banken kommer att sälja sin fastighet på auktion och sedan stämma dem igen för en brist dom. Även om det är ovanligt att bankerna att göra detta till låntagare, många oroar fortfarande om det eftersom långivarna kommer att hota möjligheten till det, och ingen vill ta itu med ytterligare stämningar efter avskärmning.

Även om ännu mer ovanligt än brist domar, kan husägare kunna vända på bankerna genom att stämma för sin egen typ av brist dom. I tider av stigande huspriser, vilket var fallet under bostadsboomen för några år sedan, kan fastigheter som säljer för mindre än deras marknadsvärde på auktion men snabbt vidare av långivaren ange avvikelser från god tro och due diligence.

Intressant i ett antal rättsfall, stämde husägare den utestängande långivaren för att köpa huset på en sheriff försäljning och sedan snabbt sälja fastigheten vid en vinst på tiotusentals dollar. Inteckning företaget (eller förvaltare vid nonjudicial avskärmning stater) är skyldig att använda god tro genomföra auktionen och få ett rättvist pris för fastigheten.

Långivare som köper de egenskaper som de binder sig hålls till en ännu högre standard av att agera i god tro och få ett rättvist pris för hus som de lägger in i avskärmning. Annars skulle bankerna kunna utestänga på bostäder, använder rättssystemet för att ha egenskaper som säljs på länets auktioner, köpa dem tillbaka upp till nödställda priser, och sälja dem för snabba enkla vinster på försäljningen.

Självklart skulle detta ge en ännu mer partisk rättssystem än det som redan på plats, även om bankerna och reparatörer har varit misstänkta för att använda just denna taktik i det förflutna för att öka vinsten. Men tidigare villaägare som förstår de uppgifter banken har till dem och känna igen när de kränks kanske kan ta tillbaka en del av bankens vinst.

I Murphy v. Financial Development Corp, till exempel, köpte en bank en fastighet det binder sig vid auktion och sedan säljs vidare det tre dagar senare för $ 11.000 mer än den ursprungligen köptes för. Domstolen beslutade banken hade brutit mot sina skyldigheter till husägare i god tro genom att veta det skulle kunna få ett högre pris strax efter auktionen. Banken försökte inte få ett rättvist pris för fastigheten vid länets försäljning.

I ett annat fall beslutade domstolen att banken, trots att det finns en brist på hypotekslån efter auktionen, inte kunde bedriva en brist dom eftersom det hade fått en dag innan domen skulle skrivas för att sälja fastigheten för mer än det såldes på auktion. Detta är en ganska uppenbar fråga om långivaren veta marknadsvärdet på fastigheten var högre än det var annonseras på auktion och dra nytta av husägare.

Det borde vara självklart att bankerna kommer att göra allt de kan för att dra nytta av husägare inför avskärmning. De bryter förtroendeuppgifter, skyldigheter god tro, anlita advokater för att bryta domstol förfaranderegler, utpressning kongressen för bailout pengar, och kommer fortfarande att vara villiga att gå efter låntagare ytterligare några pennies som de inte har.

Myndigheter säger alltid att okunnighet om lagen är inte ett försvar mot att bryta mot lagen. Villaägare bör ha i åtanke att deras okunnighet om lagen är en ursäkt som används av banker och om igen för att dra nytta av dem. Även i de fall där långivarna ska betala husägare, de tar fördel av sin okunnighet om lagen att fullfölja brist domar efter avskärmning.