capped inteckningar översikt

Capped bolån med rörlig ränta som inte kommer att stiga över en viss övre gräns. Räntan kan stiga eller falla under termen av inteckning, men det kommer inte att stiga över det utjämnade övre gräns.

Ränta på utjämnade ränta inteckningar vanligtvis tas ut på långivarens standard rörlig ränta (SVR) och eventuella ändringar i denna takt kommer att påverka mängden månatliga återbetalningar pga.

Långivarens SVR stiger normalt och faller ungefär i linje med förändringar i Bank of Englands basränta (BoEBR). Grundräntan bedöms varje månad av Bank of Englands penningpolitiska kommitté (MPC) och eventuella ändringar i räntenivån återspeglas i långivarnas SVRs strax efteråt.

Medan utjämnade bolån med rörlig ränta, till skillnad från andra rörlig ränta, räntetak inteckningar erbjuda låntagaren visst skydd mot räntehöjningar med “cap”.

Den utjämnade kurs är en överenskommen övre gräns att SVR inte kan överskrida under termen av inteckning, därför eventuella ökningar i långivarens SVR under huven kommer att vidarebefordras till låntagaren, medan eventuella stiger över den gemensamma jordbrukspolitiken kommer inte.

Omvänt, faller något i långivarens SVR under huven kommer att vidarebefordras till låntagaren, vilket minskar mängden månatliga återbetalningar pga. Låntagaren kommer därför skyddas mot stigande räntor över en viss punkt, men kommer att dra nytta av eventuella nedgångar i ränteläget.

På grund av detta, utjämnade ränta inteckningar är idealiska för låntagare som förväntar räntorna att stiga och bli populär under tider av ständigt stigande räntor. Genom att ta ut utjämnade ränta inteckningar under perioder med historiskt låga räntor, kan låntagarna säkra sig mot alltför framtida räntehöjningar samtidigt tillgång till några sänkningar.

Räntetak inteckningar kan också ha en tillhörande “krage” under vilken låntagarens ränta inte kan falla. Dessa produkter är kända som lock och krage bolån. Varje minskning av SVR under kragen kommer inte att vidarebefordras till låntagaren.

Det är viktigt att notera att de flesta långivare ut en uppläggningsavgift för sina utjämnade ränta inteckningar och SVR bifogas dessa produkter är vanligtvis något högre än för rabatterade bolån.