bytesbalansen inteckning uppgifter

En bytesbalansen inteckning är en typ av flexibel inteckning produkt som kombinerar flera finansiella produkter till ett enda konto.

Som med alla andra inteckning produkt, kommer en bytesbalansen inteckning säkras mot låntagarens hem. Bytesbalansen inteckningar vanligtvis inte säkrade mot förvaltningsfastigheter.

Den största skillnaden mellan en bytesbalansen inteckning och en vanlig inteckning produkt är att bytesbalansen inteckning kommer att fungera som både låntagarens bostadslån och bytesbalans.

Bytesbalansen bolån är ofta som en “kredit”.

Låntagaren kommer normalt att krävas för att få sin lön eller lön betalas direkt till bytesbalansen inteckning och kommer att tillåtas att ta ut pengar från kredit som krävs – inom en förutbestämd övre gräns.

Förutom att kombinera lån med ett checkkonto, kan det också kombineras med kreditkort, personliga lån, och kolla faciliteter Boka i syfte att effektivisera låntagarens totala bankverksamhet i en produkt.

Samt att hjälpa till att effektivisera låntagarens bankkredit, kan ett bytesbalansen inteckning erbjuder flexibla funktioner som standard inteckning produkter inte, vilket ytterligare kan hjälpa låntagaren med att hantera sin egen ekonomi.

Eftersom ett bytesbalansen inteckning är en typ av flexibel inteckning kan erbjuda funktioner som felaktigt, för låga, drawdown av överskjutande belopp som tidigare gjorts, tilläggstjänster upplåning, inga (eller låg) inlösen påföljder.

Förutom flexibiliteten, kan ett bytesbalansen inteckning hjälpa låntagare att spara ränta och betala av sina hem tidigare. Detta beror på en kombination av faktorer som inkomster som betalas direkt i inteckning, daglig ränteberäkning ränta och inga höga lån räntor (t.ex. kreditkort) för att betala av samtidigt.

En bytesbalansen inteckning kan därför ge en låntagare med många funktioner för att organisera sin egen ekonomi och betala av sina lån så snart som möjligt.

Trots de fördelar, är det viktigt för låntagaren att förbli disciplinerad eftersom alltför uttag kommer att öka den totala kostnaden och löptiden för inteckning och förneka de erbjudna förmånerna.

På grund av detta, bör man noga överväga innan du ansöker om ett bytesbalansen inteckning. Professionell rådgivning kan sökas från en oberoende inteckning rådgivare.