bostadslån – som en att plocka

introduktion

När du köper ett hem, att välja ett lån är en av de viktigaste beslut du måste göra. För de flesta potentiella låntagare, är valet kommer att komma ner till antingen en fast låneräntan hem eller en rörlig ränta bostadslån. Båda typerna är definierade nedan, tillsammans med en översikt av de fördelar som var och en har att erbjuda.

Vad är en fast ränta bostadslånet?

En fast ränta bostadslån är ett lån med en ränta som är konstant under hela lånets löptid. Låntagaren kan “låsa in” en ränta som inte kommer att fluktuera, oavsett marknadsförhållanden. I den enklaste form, är du garanterad en ränta som inte kommer att förändras under en överenskommen tidsperiod.

Vad är en rörlig ränta lån?
En rörlig ränta lån är ett lån med en ränta som ändras i förhållande till det rådande marknadsläget. På den mest grundläggande nivån, är det motsatsen till en fast ränta bostadslån. Förändringar i rörlig ränta är inte alltid en ökning. En rörlig ränta kan minska. Räntan är oftast bestäms av basräntan, fastställs av Reserve Bank of Australia (RBA). Långivare flyttar sina räntor upp och ned i enlighet med eventuella svängningar i den nuvarande officiella ränta som fastställs av RBA.
En fast ränta bostadslånet erbjuder förutsägbarhet. Inteckning betalningar kommer att förbli densamma från månad till månad. Denna visshet gör att villaägare att budgetera sina finanser, både månads-och långsiktigt. Vissa låntagare känner trygghet att veta exakt hur mycket deras betalning kommer att varje månad. Dem på en stramare budget kan känna sig mer bekväm med en fast ränta bostadslån.
I utbyte mot denna förutsägbarhet, har en fast ränta lån vanligtvis en högre ränta än den ursprungliga räntan som erbjuds för en rörlig ränta bostadslån. Men vet du att denna kurs aldrig kommer att öka, även om marknadsförhållandena tar en vändning till det sämre. Omvänt, kommer räntan minskar inte om marknaden går bra.
Som nämnts ovan, har en rörlig ränta lån vanligtvis en lägre initial hastighet, vilket också innebär lägre månatliga betalningar. Räntan är säker på att fluktuera, så det är viktigt att låntagaren att förstå och vara förberedd för detta. En rörlig ränta bostadslån kan vara ett bra val för någon som vet att deras inkomster kommer att öka inom en snar framtid. Om låntagaren är övertygad om att de kan hantera eventuella räntehöjningar, har de en möjlighet att dra nytta av minskningar.
slutsats
I slutändan väljer ditt bostadslån är inte en fråga om vilken typ är bättre. Båda har sina för-och nackdelar. Snarare är det en fråga om vilken typ är rätt för dig. Din ekonomi, personliga preferenser och långsiktiga mål är de viktigaste faktorerna som avgör din slutgiltiga beslutet. Rådande marknadsvillkor, den långsiktiga ekonomiska prognosen och rådande räntor på bostadslån är också viktiga överväganden. Var öppen för att utforska båda typer av bostadslån så att du kan fatta ett välgrundat och välgrundat beslut.

Denna artikel är Presenteras av Mozo – hjälper dig välja rätt bostadslån.