bedömningar såra omvänd inteckning företag

När en låntagare får en omvänd inteckning tre viktiga faktorer anses av långivaren när man fastställer hur mycket att låna låntagaren: räntan, yngsta låntagaren, och det beräknade värdet som bestämts med en licensierad FHA värderingsman.

Den nuvarande trenden för sammanläggningen är seniora låntagare att få den omvända inteckning för att betala av ett annat lån. Naturligtvis inteckning de vill betala av har en stor månatlig betalning bifogas. Deras nuvarande finansiella ställning gör det svårare och svårare för låntagaren att göra dessa månatliga betalningar. Ange omvänd inteckning för att rädda dagen.

Ibland inteckningar som skall betalas är ganska liten och ibland inte. Jag kan inte säga hur många gånger låntagare berätta hur stor deras inteckning är och jag måste jobba siffrorna bara för att se om det omvända faktiskt kommer att betala bort det utan att låntagaren tvingas att föra pengar till bordet.

När jag jobbar de siffror jag jobbar ursprungligen med vad jag ser på de skattemässiga rullar. Jag har ingen annan grund för mina nummer på den punkten. De skattemässiga rullar i Texas är aldrig en plats på match med det sanna värdet, men de är en bra barometer.

Vad jag ser är några låga bedömningar kommer i haverera dessa låntagarens möjlighet att betala av bolån. Vissa är långt under de skattemässiga rullar. Det som pågår är tvåfaldig: Den första är värderingsmän är som visas som aldrig förr. Utvärderingar ses över för noggrannhet. Så att säga att de är mer konservativa än någonsin är en underdrift.

Det andra problemet är utmätningar få ned huset värden. Om en stadsdel är olyckligt att ha flera utmätningar på ett år kan det avsevärt skulle minska värden långt under dessa skattemässiga rullar.

Nettoresultatet för några av mina låntagare, tyvärr, är att de inte kan betala av sina bolån och har nu fastnat med betalningarna. Förhoppningsvis kan de pågå genom den här röran tills huset kommer att bedöma.